ทองคำแท่ง 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 18 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 18 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 17 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 17 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 16 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 16 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 14 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 14 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 13 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 13 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 12 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 12 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 11 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 11 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 10 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 10 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 9 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 9 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 8 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 8 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 7 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 7 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม