ทองคำแท่ง 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 6 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 6 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 5 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 5 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 4 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 4 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 3 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 3 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 2 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 2 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 1 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 1 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 31 สิงหาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 31 สิงหาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 30 สิงหาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 30 สิงหาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 29 สิงหาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 29 สิงหาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 28 สิงหาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 28 สิงหาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 27 สิงหาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 27 สิงหาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 26 สิงหาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็