ยื่นภาษีออนไลน์ 62/63 แสดงแบบ ภงด.91 ยื่นลดหย่อนฯ

ยื่นภาษีออนไลน์ 62/63 แสดงแบบ ภงด.91 ยื่นลดหย่อนฯ www.rd.go.th

ยื่นภาษีออนไลน์ ปี 2562/63 แสดงแบบ ภงด.91 ยื่นลดหย่อนฯ www.rd.go.th กรมสรรพากร คำนวณภาษี รายได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีการ ขั้นตอน ยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต

กรมสรรพากรเปิดให้ ยื่นภาษีออนไลน์ แสดงแบบ ภงด.91 ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th สำหรับงวดชำระประจำปี 2562 ซึ่งสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตทั้ง รายการลดหย่อน, คำนวณภาษี, เช็คสถานะ, คำนวณเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2563

 

ยื่นภาษีออนไลน์ แสดงแบบ ภงด.91 รายการลดหย่อนฯ คำนวณเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย

กดยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90/91

กรอกข้อมูลออนไลน์ให้ครบถ้วน

ใส่ข้อมูล สถานะ คู่สมรส

สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนให้เลือกช่องแรกทางซ้าย และขวามือคือรายการลดหย่อน

ใส่เงินเดือน คำนวณเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

ระบบจะคำนวณภาษี

ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน