ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565 | ราคาทองวันที่ 14 กันยายน 2565 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565, กรกฎาคม 14 กันยายน 2565

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565 | ราคาทองวันที่ 14 กันยายน 2565. ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 1 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง3,7195004,219
ทอง 1 สลึง7,4387,938
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์14,87515,375
ทอง 1 บาท29,75030,250

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
02-10-202229,650.0029,750.00
01-10-202229,650.00 50.0029,750.00 50.00
30-09-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
29-09-202229,600.00 300.0029,700.00 300.00
28-09-202229,300.0029,400.00
27-09-202229,300.00 50.0029,400.00 50.00
26-09-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
25-09-202229,300.0029,400.00
24-09-202229,300.00 50.0029,400.00 50.00
23-09-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
22-09-202229,400.00 100.0029,500.00 100.00
21-09-202229,300.00 150.0029,400.00 150.00
20-09-202229,150.00 50.0029,250.00 50.00
19-09-202229,100.00 150.0029,200.00 150.00
18-09-202229,250.0029,350.00
17-09-202229,250.00 150.0029,350.00 150.00
16-09-202229,100.00 250.0029,200.00 250.00
15-09-202229,350.00 150.0029,450.00 150.00
14-09-202229,500.00 50.0029,600.00 50.00
13-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
12-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
11-09-202229,550.0029,650.00
10-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
09-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
08-09-202229,550.0029,650.00
07-09-202229,550.0029,650.00
06-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
05-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
04-09-202229,650.0029,750.00
03-09-202229,650.00 100.0029,750.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
02-10-202229,650.0029,750.00
01-10-202229,650.00 50.0029,750.00 10.00
30-09-202229,700.00 80.0029,760.00 80.00
29-09-202229,620.00 185.0029,680.00 190.00
28-09-202229,435.00 90.0029,490.00 90.00
27-09-202229,345.00 15.0029,400.00 15.00
26-09-202229,330.00 30.0029,385.00 15.00
25-09-202229,300.0029,400.00
24-09-202229,300.00 40.0029,400.00 75.00
23-09-202229,260.00 185.0029,325.00 185.00
22-09-202229,445.00 70.0029,510.00 75.00
21-09-202229,375.00 180.0029,435.00 180.00
20-09-202229,195.00 85.0029,255.00 90.00
19-09-202229,110.00 140.0029,165.00 185.00
18-09-202229,250.0029,350.00
17-09-202229,250.00 110.0029,350.00 150.00
16-09-202229,140.00 240.0029,200.00 235.00
15-09-202229,380.00 110.0029,435.00 110.00
14-09-202229,490.00 95.0029,545.00 95.00
13-09-202229,585.00 90.0029,640.00 90.00
12-09-202229,675.00 125.0029,730.00 80.00
11-09-202229,550.0029,650.00
10-09-202229,550.00 15.0029,650.00 60.00
09-09-202229,535.00 70.0029,590.00 70.00
08-09-202229,605.00 55.0029,660.00 55.00
07-09-202229,550.00 45.0029,605.00 45.00
06-09-202229,595.00 20.0029,650.00 20.00
05-09-202229,615.00 35.0029,670.00 80.00
04-09-202229,650.0029,750.00
03-09-202229,650.00 45.0029,750.00 90.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
02-10-202229,650.0029,750.00
01-10-202229,650.00 70.0029,750.00 20.00
30-09-202229,720.00 80.0029,770.00 80.00
29-09-202229,640.00 220.0029,690.00 220.00
28-09-202229,420.00 80.0029,470.00 80.00
27-09-202229,340.00 20.0029,390.00 20.00
26-09-202229,320.00 20.0029,370.00 30.00
25-09-202229,300.0029,400.00
24-09-202229,300.00 20.0029,400.00 70.00
23-09-202229,280.00 170.0029,330.00 170.00
22-09-202229,450.00 80.0029,500.00 80.00
21-09-202229,370.00 190.0029,420.00 190.00
20-09-202229,180.00 70.0029,230.00 70.00
19-09-202229,110.00 140.0029,160.00 190.00
18-09-202229,250.0029,350.00
17-09-202229,250.00 120.0029,350.00 170.00
16-09-202229,130.00 250.0029,180.00 250.00
15-09-202229,380.00 100.0029,430.00 100.00
14-09-202229,480.00 110.0029,530.00 110.00
13-09-202229,590.00 70.0029,640.00 70.00
12-09-202229,660.00 110.0029,710.00 60.00
11-09-202229,550.0029,650.00
10-09-202229,550.00 10.0029,650.00 60.00
09-09-202229,540.00 60.0029,590.00 60.00
08-09-202229,600.00 50.0029,650.00 50.00
07-09-202229,550.00 50.0029,600.00 50.00
06-09-202229,600.00 30.0029,650.00 30.00
05-09-202229,630.00 20.0029,680.00 70.00
04-09-202229,650.0029,750.00
03-09-202229,650.00 40.0029,750.00 90.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565- ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
02-10-202229,650.0029,750.00
01-10-202229,650.00 50.0029,750.00 50.00
30-09-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
29-09-202229,600.00 300.0029,700.00 300.00
28-09-202229,300.0029,400.00
27-09-202229,300.00 50.0029,400.00 50.00
26-09-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
25-09-202229,300.0029,400.00
24-09-202229,300.00 50.0029,400.00 50.00
23-09-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
22-09-202229,400.00 100.0029,500.00 100.00
21-09-202229,300.00 150.0029,400.00 150.00
20-09-202229,150.00 50.0029,250.00 50.00
19-09-202229,100.00 150.0029,200.00 150.00
18-09-202229,250.0029,350.00
17-09-202229,250.00 150.0029,350.00 150.00
16-09-202229,100.00 250.0029,200.00 250.00
15-09-202229,350.00 150.0029,450.00 150.00
14-09-202229,500.00 50.0029,600.00 50.00
13-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
12-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
11-09-202229,550.0029,650.00
10-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
09-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
08-09-202229,550.0029,650.00
07-09-202229,550.0029,650.00
06-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
05-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
04-09-202229,650.0029,750.00
03-09-202229,650.00 100.0029,750.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
02-10-202229,650.0029,750.00
01-10-202229,650.00 50.0029,750.00 50.00
30-09-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
29-09-202229,600.00 200.0029,700.00 200.00
28-09-202229,400.00 50.0029,500.00 50.00
27-09-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
26-09-202229,300.0029,400.00
25-09-202229,300.0029,400.00
24-09-202229,300.00 50.0029,400.00 50.00
23-09-202229,250.00 200.0029,350.00 200.00
22-09-202229,450.00 100.0029,550.00 100.00
21-09-202229,350.00 200.0029,450.00 200.00
20-09-202229,150.00 50.0029,250.00 50.00
19-09-202229,100.00 150.0029,200.00 150.00
18-09-202229,250.0029,350.00
17-09-202229,250.00 100.0029,350.00 100.00
16-09-202229,150.00 200.0029,250.00 200.00
15-09-202229,350.00 150.0029,450.00 150.00
14-09-202229,500.00 50.0029,600.00 50.00
13-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
12-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
11-09-202229,550.0029,650.00
10-09-202229,550.0029,650.00
09-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
08-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
07-09-202229,550.0029,650.00
06-09-202229,550.00 50.0029,650.00 50.00
05-09-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
04-09-202229,650.0029,750.00
03-09-202229,650.00 100.0029,750.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 14 กันยายน 2565 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
02-10-202229,122.40 0.0430,250.00
01-10-202229,122.40 45.4430,250.00 50.00
30-09-202229,167.80 106.1430,300.00 100.00
29-09-202229,061.70 288.0230,200.00 300.00
28-09-202228,773.70 0.0229,900.00
27-09-202228,773.70 45.5229,900.00 50.00
26-09-202228,819.20 45.4629,950.00 50.00
25-09-202228,773.70 0.0229,900.00
24-09-202228,773.70 45.5229,900.00 50.00
23-09-202228,819.20 45.4429,950.00 50.00
22-09-202228,864.60 90.9430,000.00 100.00
21-09-202228,773.70 151.5829,900.00 150.00
20-09-202228,622.10 45.4829,750.00 50.00
19-09-202228,576.60 151.6029,700.00 150.00
18-09-202228,728.2029,850.00
17-09-202228,728.20 151.6029,850.00 150.00
16-09-202228,576.60 242.6029,700.00 250.00
15-09-202228,819.20 151.6429,950.00 150.00
14-09-202228,970.80 45.4430,100.00 50.00
13-09-202229,016.20 45.4630,150.00 50.00
12-09-202229,061.70 45.5230,200.00 50.00
11-09-202229,016.20 0.0430,150.00
10-09-202229,016.20 45.4630,150.00 50.00
09-09-202229,061.70 45.5230,200.00 50.00
08-09-202229,016.20 0.0430,150.00
07-09-202229,016.20 0.0430,150.00
06-09-202229,016.20 45.4630,150.00 50.00
05-09-202229,061.70 60.6830,200.00 50.00
04-09-202229,122.40 0.0430,250.00
03-09-202229,122.40 106.1630,250.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 331 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org

5/5 (1 Review)