ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565 | ราคาทองวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565, กรกฎาคม 19 กรกฎาคม 2565

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565 | ราคาทองวันที่ 19 กรกฎาคม 2565. ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 1 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง3,7635004,263
ทอง 1 สลึง7,5258,025
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์15,05015,550
ทอง 1 บาท30,10030,600

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
15-08-202230,000.0030,100.00
14-08-202230,000.0030,100.00
13-08-202230,000.00 150.0030,100.00 150.00
12-08-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
11-08-202229,800.00 300.0029,900.00 300.00
10-08-202230,100.00 150.0030,200.00 150.00
09-08-202229,950.00 50.0030,050.00 50.00
08-08-202230,000.0030,100.00
07-08-202230,000.0030,100.00
06-08-202230,000.00 50.0030,100.00 50.00
05-08-202230,050.00 200.0030,150.00 200.00
04-08-202230,250.00 50.0030,350.00 50.00
03-08-202230,200.00 50.0030,300.00 50.00
02-08-202230,250.00 150.0030,350.00 150.00
01-08-202230,100.00 100.0030,200.00 100.00
31-07-202230,200.0030,300.00
30-07-202230,200.00 100.0030,300.00 100.00
29-07-202230,100.00 50.0030,200.00 50.00
28-07-202230,050.00 150.0030,150.00 150.00
27-07-202229,900.00 50.0030,000.00 50.00
26-07-202229,850.00 100.0029,950.00 100.00
25-07-202229,950.00 100.0030,050.00 100.00
24-07-202229,850.0029,950.00
23-07-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
22-07-202229,800.00 350.0029,900.00 350.00
21-07-202229,450.00 200.0029,550.00 200.00
20-07-202229,650.0029,750.00
19-07-202229,650.00 100.0029,750.00 100.00
18-07-202229,750.00 150.0029,850.00 150.00
17-07-202229,600.0029,700.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
15-08-202230,000.0030,100.00
14-08-202230,000.0030,100.00
13-08-202230,000.00 135.0030,100.00 180.00
12-08-202229,865.00 30.0029,920.00 25.00
11-08-202229,835.00 240.0029,895.00 235.00
10-08-202230,075.00 90.0030,130.00 90.00
09-08-202229,985.00 40.0030,040.00 40.00
08-08-202230,025.00 25.0030,080.00 20.00
07-08-202230,000.0030,100.00
06-08-202230,000.00 55.0030,100.00 10.00
05-08-202230,055.00 220.0030,110.00 220.00
04-08-202230,275.00 50.0030,330.00 50.00
03-08-202230,225.00 40.0030,280.00 40.00
02-08-202230,265.00 35.0030,320.00 30.00
01-08-202230,230.00 130.0030,290.00 210.00
31-07-202230,100.0030,500.00
30-07-202230,100.00 45.0030,500.00 295.00
29-07-202230,145.00 75.0030,205.00 75.00
28-07-202230,070.00 135.0030,130.00 140.00
27-07-202229,935.00 105.0029,990.00 105.00
26-07-202229,830.00 120.0029,885.00 120.00
25-07-202229,950.00 150.0030,005.00 195.00
24-07-202229,800.0030,200.00
23-07-202229,800.00 120.0030,200.00 225.00
22-07-202229,920.00 480.0029,975.00 480.00
21-07-202229,440.00 190.0029,495.00 190.00
20-07-202229,630.00 65.0029,685.00 65.00
19-07-202229,695.00 10.0029,750.00 10.00
18-07-202229,705.00 105.0029,760.00 60.00
17-07-202229,600.0029,700.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
15-08-202230,000.0030,100.00
14-08-202230,000.0030,100.00
13-08-202230,000.00 130.0030,100.00 180.00
12-08-202229,870.00 30.0029,920.00 30.00
11-08-202229,840.00 240.0029,890.00 240.00
10-08-202230,080.00 110.0030,130.00 110.00
09-08-202229,970.00 60.0030,020.00 60.00
08-08-202230,030.00 30.0030,080.00 20.00
07-08-202230,000.0030,100.00
06-08-202230,000.00 60.0030,100.00 10.00
05-08-202230,060.00 220.0030,110.00 220.00
04-08-202230,280.00 50.0030,330.00 50.00
03-08-202230,230.00 40.0030,280.00 40.00
02-08-202230,270.00 50.0030,320.00 50.00
01-08-202230,220.00 20.0030,270.00 30.00
31-07-202230,200.0030,300.00
30-07-202230,200.00 40.0030,300.00 90.00
29-07-202230,160.00 100.0030,210.00 100.00
28-07-202230,060.00 120.0030,110.00 120.00
27-07-202229,940.00 100.0029,990.00 100.00
26-07-202229,840.00 110.0029,890.00 110.00
25-07-202229,950.00 100.0030,000.00 50.00
24-07-202229,850.0029,950.00
23-07-202229,850.00 90.0029,950.00 40.00
22-07-202229,940.00 510.0029,990.00 510.00
21-07-202229,430.00 190.0029,480.00 190.00
20-07-202229,620.00 70.0029,670.00 70.00
19-07-202229,690.00 10.0029,740.00 10.00
18-07-202229,700.00 100.0029,750.00 50.00
17-07-202229,600.0029,700.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565- ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
15-08-202230,000.0030,100.00
14-08-202230,000.0030,100.00
13-08-202230,000.00 150.0030,100.00 150.00
12-08-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
11-08-202229,800.00 300.0029,900.00 300.00
10-08-202230,100.00 150.0030,200.00 150.00
09-08-202229,950.00 50.0030,050.00 50.00
08-08-202230,000.0030,100.00
07-08-202230,000.0030,100.00
06-08-202230,000.00 50.0030,100.00 50.00
05-08-202230,050.00 200.0030,150.00 200.00
04-08-202230,250.00 50.0030,350.00 50.00
03-08-202230,200.00 50.0030,300.00 50.00
02-08-202230,250.00 150.0030,350.00 150.00
01-08-202230,100.0030,200.00
31-07-202230,100.0030,200.00
30-07-202230,100.0030,200.00
29-07-202230,100.00 50.0030,200.00 50.00
28-07-202230,050.00 150.0030,150.00 150.00
27-07-202229,900.00 50.0030,000.00 50.00
26-07-202229,850.00 100.0029,950.00 100.00
25-07-202229,950.00 100.0030,050.00 100.00
24-07-202229,850.0029,950.00
23-07-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
22-07-202229,800.00 350.0029,900.00 350.00
21-07-202229,450.00 200.0029,550.00 200.00
20-07-202229,650.0029,750.00
19-07-202229,650.00 100.0029,750.00 100.00
18-07-202229,750.00 150.0029,850.00 150.00
17-07-202229,600.0029,700.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
15-08-202230,000.0030,100.00
14-08-202230,000.0030,100.00
13-08-202230,000.00 150.0030,100.00 150.00
12-08-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
11-08-202229,800.00 250.0029,900.00 250.00
10-08-202230,050.00 100.0030,150.00 100.00
09-08-202229,950.00 50.0030,050.00 50.00
08-08-202230,000.0030,100.00
07-08-202230,000.0030,100.00
06-08-202230,000.00 50.0030,100.00 50.00
05-08-202230,050.00 200.0030,150.00 200.00
04-08-202230,250.00 50.0030,350.00 50.00
03-08-202230,200.00 50.0030,300.00 50.00
02-08-202230,250.00 50.0030,350.00 50.00
01-08-202230,200.0030,300.00
31-07-202230,200.0030,300.00
30-07-202230,200.00 100.0030,300.00 100.00
29-07-202230,100.00 50.0030,200.00 50.00
28-07-202230,050.00 150.0030,150.00 150.00
27-07-202229,900.00 100.0030,000.00 100.00
26-07-202229,800.00 150.0029,900.00 150.00
25-07-202229,950.00 100.0030,050.00 100.00
24-07-202229,850.0029,950.00
23-07-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
22-07-202229,900.00 450.0030,000.00 450.00
21-07-202229,450.00 150.0029,550.00 150.00
20-07-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
19-07-202229,650.00 50.0029,750.00 50.00
18-07-202229,700.00 150.0029,800.00 150.00
17-07-202229,550.0029,650.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 19 กรกฎาคม 2565 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
15-08-202229,455.90 0.0230,600.00
14-08-202229,455.90 0.0230,600.00
13-08-202229,455.90 136.4830,600.00 150.00
12-08-202229,319.40 60.6430,450.00 50.00
11-08-202229,258.80 303.2030,400.00 300.00
10-08-202229,562.00 151.6030,700.00 150.00
09-08-202229,410.40 45.5030,550.00 50.00
08-08-202229,455.90 0.0230,600.00
07-08-202229,455.90 0.0230,600.00
06-08-202229,455.90 60.6230,600.00 50.00
05-08-202229,516.50 181.8830,650.00 200.00
04-08-202229,698.40 45.4430,850.00 50.00
03-08-202229,653.00 45.4430,800.00 50.00
02-08-202229,698.40 136.4430,850.00 150.00
01-08-202229,562.00 91.0030,700.00 100.00
31-07-202229,653.00 0.0430,800.00
30-07-202229,653.00 90.9630,800.00 100.00
29-07-202229,562.00 45.5030,700.00 50.00
28-07-202229,516.50 151.6230,650.00 150.00
27-07-202229,364.90 45.5230,500.00 50.00
26-07-202229,319.40 90.9630,450.00 100.00
25-07-202229,410.40 91.0030,550.00 100.00
24-07-202229,319.40 0.0430,450.00
23-07-202229,319.40 60.6430,450.00 50.00
22-07-202229,258.80 333.5030,400.00 350.00
21-07-202228,925.30 197.1230,050.00 200.00
20-07-202229,122.40 0.0430,250.00
19-07-202229,122.40 90.9430,250.00 100.00
18-07-202229,213.30 151.6230,350.00 150.00
17-07-202229,061.70 0.0230,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 331 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org

5/5 (1 Review)