ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564 | ราคาทองวันที่ 3.ธ.ค 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564, ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564 | ราคาทองวันที่ 3.ธ.ค 2564. ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 1 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง3,5565004,056
ทอง 1 สลึง7,1137,613
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์14,22514,725
ทอง 1 บาท28,45028,950

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
18-01-202228,350.00 100.0028,450.00 100.00
17-01-202228,450.00 50.0028,550.00 50.00
16-01-202228,500.0028,600.00
15-01-202228,500.00 100.0028,600.00 100.00
14-01-202228,600.0028,700.00
13-01-202228,600.0028,700.00
12-01-202228,600.00 50.0028,700.00 50.00
11-01-202228,550.0028,650.00
10-01-202228,550.00 50.0028,650.00 50.00
09-01-202228,500.0028,600.00
08-01-202228,500.00 50.0028,600.00 50.00
07-01-202228,450.0028,550.00
06-01-202228,450.00 50.0028,550.00 50.00
05-01-202228,500.00 100.0028,600.00 100.00
04-01-202228,400.00 200.0028,500.00 200.00
03-01-202228,600.00 50.0028,700.00 50.00
02-01-202228,650.0028,750.00
01-01-202228,650.00 100.0028,750.00 100.00
31-12-202128,550.00 200.0028,650.00 200.00
30-12-202128,350.00 200.0028,450.00 200.00
29-12-202128,550.00 150.0028,650.00 150.00
28-12-202128,700.00 50.0028,800.00 50.00
27-12-202128,650.00 50.0028,750.00 50.00
26-12-202128,600.0028,700.00
25-12-202128,600.0028,700.00
24-12-202128,600.0028,700.00
23-12-202128,600.00 100.0028,700.00 100.00
22-12-202128,500.00 50.0028,600.00 50.00
21-12-202128,550.00 50.0028,650.00 50.00
20-12-202128,500.00 150.0028,600.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
18-01-202228,390.00 115.0028,450.00 110.00
17-01-202228,505.00 5.0028,560.00 40.00
16-01-202228,500.0028,600.00
15-01-202228,500.00 85.0028,600.00 40.00
14-01-202228,585.00 50.0028,640.00 50.00
13-01-202228,635.00 5.0028,690.00 5.00
12-01-202228,630.00 110.0028,685.00 110.00
11-01-202228,520.00 25.0028,575.00 25.00
10-01-202228,545.00 45.0028,600.00
09-01-202228,500.0028,600.00
08-01-202228,500.00 5.0028,600.00 50.00
07-01-202228,495.00 40.0028,550.00 40.00
06-01-202228,455.00 55.0028,510.00 55.00
05-01-202228,510.00 115.0028,565.00 115.00
04-01-202228,395.00 160.0028,450.00 160.00
03-01-202228,555.00 28,555.0028,610.00 28,610.00
01-01-202228,650.00 110.0028,750.00 95.00
31-12-202128,540.00 75.0028,655.00 130.00
30-12-202128,465.00 20.0028,525.00 15.00
29-12-202128,485.00 250.0028,540.00 250.00
28-12-202128,735.00 65.0028,790.00 75.00
27-12-202128,670.00 70.0028,715.00 15.00
26-12-202128,600.0028,700.00
25-12-202128,600.0028,700.00
24-12-202128,600.00 15.0028,700.00 25.00
23-12-202128,615.00 55.0028,675.00 60.00
22-12-202128,560.0028,615.00 5.00
21-12-202128,560.00 55.0028,620.00 60.00
20-12-202128,505.00 155.0028,560.00 110.00
19-12-202128,350.0028,450.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
18-01-202228,400.00 100.0028,450.00 100.00
17-01-202228,500.0028,550.00 50.00
16-01-202228,500.0028,600.00
15-01-202228,500.00 100.0028,600.00 50.00
14-01-202228,600.00 30.0028,650.00 30.00
13-01-202228,630.0028,680.00
12-01-202228,630.00 100.0028,680.00 100.00
11-01-202228,530.00 10.0028,580.00 10.00
10-01-202228,540.00 40.0028,590.00 10.00
09-01-202228,500.0028,600.00
08-01-202228,500.0028,600.00 50.00
07-01-202228,500.00 30.0028,550.00 30.00
06-01-202228,470.00 40.0028,520.00 40.00
05-01-202228,510.00 130.0028,560.00 130.00
04-01-202228,380.00 180.0028,430.00 180.00
03-01-202228,560.00 28,560.0028,610.00 28,610.00
01-01-202228,650.00 100.0028,750.00 100.00
31-12-202128,550.00 90.0028,650.00 140.00
30-12-202128,460.00 30.0028,510.00 30.00
29-12-202128,490.00 250.0028,540.00 250.00
28-12-202128,740.00 80.0028,790.00 80.00
27-12-202128,660.00 60.0028,710.00 10.00
26-12-202128,600.0028,700.00
25-12-202128,600.0028,700.00
24-12-202128,600.00 30.0028,700.00 20.00
23-12-202128,630.00 80.0028,680.00 80.00
22-12-202128,550.00 10.0028,600.00 10.00
21-12-202128,560.00 60.0028,610.00 60.00
20-12-202128,500.00 150.0028,550.00 100.00
19-12-202128,350.0028,450.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564- ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
18-01-202228,350.00 100.0028,450.00 100.00
17-01-202228,450.00 50.0028,550.00 50.00
16-01-202228,500.0028,600.00
15-01-202228,500.00 100.0028,600.00 100.00
14-01-202228,600.0028,700.00
13-01-202228,600.0028,700.00
12-01-202228,600.00 50.0028,700.00 50.00
11-01-202228,550.0028,650.00
10-01-202228,550.00 50.0028,650.00 50.00
09-01-202228,500.0028,600.00
08-01-202228,500.00 50.0028,600.00 50.00
07-01-202228,450.0028,550.00
06-01-202228,450.00 50.0028,550.00 50.00
05-01-202228,500.00 100.0028,600.00 100.00
04-01-202228,400.00 200.0028,500.00 200.00
03-01-202228,600.00 28,600.0028,700.00 28,700.00
01-01-202228,650.00 100.0028,750.00 100.00
31-12-202128,550.00 200.0028,650.00 200.00
30-12-202128,350.00 200.0028,450.00 200.00
29-12-202128,550.00 150.0028,650.00 150.00
28-12-202128,700.00 50.0028,800.00 50.00
27-12-202128,650.00 50.0028,750.00 50.00
26-12-202128,600.0028,700.00
25-12-202128,600.0028,700.00
24-12-202128,600.0028,700.00
23-12-202128,600.00 100.0028,700.00 100.00
22-12-202128,500.00 50.0028,600.00 50.00
21-12-202128,550.00 50.0028,650.00 50.00
20-12-202128,500.00 150.0028,600.00 150.00
19-12-202128,350.0028,450.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
18-01-202228,350.00 100.0028,450.00 100.00
17-01-202228,450.00 50.0028,550.00 50.00
16-01-202228,500.0028,600.00
15-01-202228,500.00 100.0028,600.00 100.00
14-01-202228,600.0028,700.00
13-01-202228,600.0028,700.00
12-01-202228,600.00 100.0028,700.00 100.00
11-01-202228,500.00 50.0028,600.00 50.00
10-01-202228,550.00 50.0028,650.00 50.00
09-01-202228,500.0028,600.00
08-01-202228,500.00 50.0028,600.00 50.00
07-01-202228,450.0028,550.00
06-01-202228,450.00 50.0028,550.00 50.00
05-01-202228,500.00 100.0028,600.00 100.00
04-01-202228,400.00 150.0028,500.00 150.00
03-01-202228,550.00 28,550.0028,650.00 28,650.00
01-01-202228,650.00 100.0028,750.00 100.00
31-12-202128,550.00 150.0028,650.00 150.00
30-12-202128,400.00 100.0028,500.00 100.00
29-12-202128,500.00 200.0028,600.00 200.00
28-12-202128,700.00 50.0028,800.00 50.00
27-12-202128,650.00 50.0028,750.00 50.00
26-12-202128,600.0028,700.00
25-12-202128,600.0028,700.00
24-12-202128,600.0028,700.00
23-12-202128,600.00 100.0028,700.00 100.00
22-12-202128,500.00 50.0028,600.00 50.00
21-12-202128,550.00 50.0028,650.00 50.00
20-12-202128,500.00 150.0028,600.00 150.00
19-12-202128,350.0028,450.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 3.ธ.ค 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
18-01-202227,833.80 106.1428,950.00 100.00
17-01-202227,939.90 45.5229,050.00 50.00
16-01-202227,985.40 0.0429,100.00
15-01-202227,985.40 106.1429,100.00 100.00
14-01-202228,091.50 0.0229,200.00
13-01-202228,091.50 0.0229,200.00
12-01-202228,091.50 60.6829,200.00 50.00
11-01-202228,030.80 0.0429,150.00
10-01-202228,030.80 45.4429,150.00 50.00
09-01-202227,985.40 0.0429,100.00
08-01-202227,985.40 45.4629,100.00 50.00
07-01-202227,939.90 0.0229,050.00
06-01-202227,939.90 45.5229,050.00 50.00
05-01-202227,985.40 90.9629,100.00 100.00
04-01-202227,894.40 197.1029,000.00 200.00
03-01-202228,091.50 45.5229,200.00 50.00
02-01-202228,137.00 0.0429,250.00
01-01-202228,137.00 106.1629,250.00 100.00
31-12-202128,030.80 197.0429,150.00 200.00
30-12-202127,833.80 197.0428,950.00 200.00
29-12-202128,030.80 151.5629,150.00 150.00
28-12-202128,182.40 45.4429,300.00 50.00
27-12-202128,137.00 45.4629,250.00 50.00
26-12-202128,091.50 0.0229,200.00
25-12-202128,091.50 0.0229,200.00
24-12-202128,091.50 0.0229,200.00
23-12-202128,091.50 106.0829,200.00 100.00
22-12-202127,985.40 45.4429,100.00 50.00
21-12-202128,030.80 45.4429,150.00 50.00
20-12-202127,985.40 151.5629,100.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 331 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org

5/5 (1 Review)