ราคาทองย้อนหลังปี 2555

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2555 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน
คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน.

ทองคำแท่ง
96.5%

ปรับเพิ่ม
+1,150

สูงสุด
25,900

ต่ำสุด
23,050

มกราคม
+1,900
กุมภาพันธ์
+200
มีนาคม
-1,250
เมษายน
-100
พฤษภาคม
-400
มิถุนายน
+250
กรกฎาคม
+400
สิงหาคม
+800
กันยายน
+1,200
ตุลาคม
-1,000
พฤศจิกายน
+200
ธันวาคม
-1,050
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก