ราคาทองย้อนหลังปี 2556

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2556 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ลดลง
-5,300

สูงสุด
24,350

ต่ำสุด
17,800

มกราคม
-400
กุมภาพันธ์
-1,250
มีนาคม
-200
เมษายน
-1,800
พฤษภาคม
-200
มิถุนายน
-2,000
กรกฎาคม
+1,550
สิงหาคม
+1500
กันยายน
-1,450
ตุลาคม
-150
พฤศจิกายน
-650
ธันวาคม
-250
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2556 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2556 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เดือนมีนาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เดือนมีนาคม 2556 ได้รับการปรับปรุ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก