ราคาทองย้อนหลังปี 2557

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2557 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ลดลง
-400

สูงสุด
21,150

ต่ำสุด
17,750

มกราคม
+600
กุมภาพันธ์
+1,050
มีนาคม
-700
เมษายน
-100
พฤษภาคม
-300
มิถุนายน
+700
กรกฎาคม
-500
สิงหาคม
-200
กันยายน
-850
ตุลาคม
-500
พฤศจิกายน
+100
ธันวาคม
+300
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก