ราคาทองย้อนหลังปี 2557

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2557 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ลดลง
-400

สูงสุด
21,150

ต่ำสุด
17,750

มกราคม
+600
กุมภาพันธ์
+1,050
มีนาคม
-700
เมษายน
-100
พฤษภาคม
-300
มิถุนายน
+700
กรกฎาคม
-500
สิงหาคม
-200
กันยายน
-850
ตุลาคม
-500
พฤศจิกายน
+100
ธันวาคม
+300
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง พุธที่ 31 ธันวาคม 2557 หยุดเทศกาลปีใหม่ อังคารที่ 30 ธันวาคม 57 30/12/2557 14:57 3 18,450.00

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 57 29/11/2557 09:00 1 18,150.00 18,250.00 17,888.80 18,650.00 n/a n/a

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 31/10/2557 16:15 8 18,050.00 18,150.00 17,782.68 18,550.00 1,174.50 32.56

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง อังคารที่ 30 กันยายน 57 30/09/2557 16:18 2 18,550.00 18,650.00 18,282.96 19,050.00 1,213.00 32.43

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 30/08/2557 09:19 1 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 n/a n/a

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฏาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง พฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2557 31/07/2557 15:46 2 19,600.00 19,700.00 19,313.84 20,100.00 1,295.50 32.09

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง จันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 30/06/2557 15:40 2 20,100.00 20,200.00 19,814.12 20,600.00 1,314.00 32.46

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง เสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 31/05/2557 09:18 1 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 n/a n/a

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง พุธที่ 30 เมษายน 2557 30/04/2557 14:06 2 19,700.00 19,800.00 19,419.96 20,200.00 1,292.50 32.35

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง จันทร์ที่ 31 มีนาคม 57 31/03/2557 14:16 4 19,800.00 19,900.00 19,510.92 20,300.00 1,294.00 32.45

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 57 28/02/2557 14:35 4 20,450.00 20,550.00 20,147.64 20,950.00 1,329.00 32.65

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด. ทองแท่ง ทองรูปพรรณ วันที่/เวลา ครั้งที่ รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) Gold Spot ค่าเงินบาท ขึ้น / ลง ศุกร์ที่ 31 มกราคม 57 31/01/2557 17:30 3 19,400.00 19,500.00 19,116.76 19,900.00 1,245.50 33.01