ราคาทองย้อนหลังปี 2559

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2559 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ปรับเพิ่มขึ้น
+1,450

สูงสุด
22,800

ต่ำสุด
18,200

มกราคม
+600
กุมภาพันธ์
+1,900
มีนาคม
-250
เมษายน
+750
พฤษภาคม
-800
มิถุนายน
+1,450
กรกฎาคม
+250
สิงหาคม
-600
กันยายน
+200
ตุลาคม
-650
พฤศจิกายน
-1,100
ธันวาคม
-300
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2559 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2559 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก