ราคาทองย้อนหลังปี 2560

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2560 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ปรับเพิ่ม
+350

สูงสุด
21,200

ต่ำสุด
19,250

มกราคม
+250
กุมภาพันธ์
+700
มีนาคม
-400
เมษายน
+500
พฤษภาคม
-400
มิถุนายน
-350
กรกฎาคม
-50
สิงหาคม
+550
กันยายน
-300
ตุลาคม
-150
พฤศจิกายน
-250
ธันวาคม
+250
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2560 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2560 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 25560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก