ราคาทองย้อนหลังปี 2561

แสดงราคาทองย้อนหลังประจำปี 2561 สรุปราคาการปรับขึ้นลงรายปี/รายเดือน ราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายปีราย/เดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำตลอดวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ปรับลดลง
-400

สูงสุด
20,300

ต่ำสุด
18,150

มกราคม
-150
กุมภาพันธ์
-250
มีนาคม
0
เมษายน
0
พฤษภาคม
+50
มิถุนายน
-100
กรกฎาคม
-350
สิงหาคม
-550
กันยายน
-450
ตุลาคม
+850
พฤศจิกายน
-50
ธันวาคม
+600
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2561 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2561 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก