ราคาทองย้อนหลังปี 2562

แสดงราคาทองย้อนหลังประจำปี 2562 สรุปราคาการปรับขึ้นลงรายปี/รายเดือน ราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายปีราย/เดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำตลอดวัน ทั้งทองคำโลก(Gold spot) และค่าเงินบาท

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

เพิ่มขึ้น
1,850

สูงสุด
22,300

ต่ำสุด
19,250

มกราคม
-150
กุมภาพันธ์
+200
มีนาคม
-250
เมษายน
-50
พฤษภาคม
0
มิถุนายน
+1,050
กรกฎาคม
+350
สิงหาคม
+1,250
กันยายน
-500
ตุลาคม
-100
พฤศจิกายน
-500
ธันวาคม
+600
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก