ราคาทองย้อนหลังปี 2563

แสดงราคาทองย้อนหลังประจำปี 2563 สรุปราคาการปรับขึ้นลงรายปี/รายเดือน ราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายปีราย/เดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำตลอดวัน ทั้งทองคำโลก(Gold spot) และค่าเงินบาท

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน

ทองคำแท่ง
96.5%

เพิ่มขึ้น
+3,400

 

 

มกราคม
+1,700
กุมภาพันธ์
+500
มีนาคม
+1.200
เมษายน
0
พฤษภาคม
0
มิถุนายน
0
กรกฎาคม
0
สิงหาคม
0
กันยายน
0
ตุลาคม
0
พฤศจิกายน
0
ธันวาคม
0
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2563 สมาคมค้าทองคำ(Gold T

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2563 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก