ราคาทองย้อนหลังปี 2564

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2564 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2564 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ(Gold T

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2564

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก