ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555

วัน/เวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
29/09/2555 09:28125,750.0025,850.0025,377.8426,250.00n/an/a50
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
28/09/2555 09:26125,800.0025,900.0025,423.3226,300.001,778.0030.82150
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555
27/09/2555 10:04225,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,754.0031.0050
27/09/2555 09:29125,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,756.0031.0150
วันพุธที่ 26 กันยายน 2555
26/09/2555 09:20125,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,764.0030.980
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555
25/09/2555 14:23325,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,766.0030.9350
25/09/2555 12:52225,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,762.5030.9550
25/09/2555 09:15125,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,765.0030.9350
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555
24/09/2555 15:35325,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,759.5030.9550
24/09/2555 11:38225,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,763.0030.9450
24/09/2555 09:25125,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,761.0030.9250
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
22/09/2555 09:09125,750.0025,850.0025,377.8426,250.00n/an/a0
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555
21/09/2555 09:34125,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,772.0030.85100
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555
20/09/2555 16:45425,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,760.5030.9050
20/09/2555 14:40325,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,762.5030.9150
20/09/2555 14:11225,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,759.0030.9250
20/09/2555 09:23125,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,770.5030.8150
วันพุธที่ 19 กันยายน 2555
19/09/2555 12:20225,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,774.0030.8050
19/09/2555 09:30125,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,767.0030.86100
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
18/09/2555 09:18125,600.0025,700.0025,226.2426,100.001,756.0030.89100
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
17/09/2555 13:35225,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,772.0030.7950
17/09/2555 09:38125,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,775.5030.79100
วันเสาร์ที่15 กันยายน 2555
15/09/2555 09:30125,650.0025,750.0025,271.7226,150.00n/an/a50
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
14/09/2555 16:08625,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,774.0030.7550
14/09/2555 15:18525,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,768.0030.7950
14/09/2555 14:50425,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,772.5030.7750
14/09/2555 14:39325,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,769.5030.7750
14/09/2555 14:17225,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,772.5030.7750
14/09/2555 09:24125,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,772.5030.83450
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
13/09/2555 09:33125,300.0025,400.0024,938.2025,800.001,731.0031.00100
วันพุธที่ 12 กันยายน 2555
12/09/2555 15:24425,400.0025,500.0025,029.1625,900.001,740.0030.9950
12/09/2555 15:14325,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,735.0031.0050
12/09/2555 15:06225,400.0025,500.0025,029.1625,900.001,739.5030.9850
12/09/2555 09:30125,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,734.5031.050
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555
11/09/2555 13:51325,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,731.0031.0950
11/09/2555 13:30225,300.0025,400.0024,938.2025,800.001,727.5031.1050
11/09/2555 09:29125,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,730.0031.100
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555
10/09/2555 13:46325,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,735.0031.0550
10/09/2555 09:41225,400.0025,500.0025,029.1625,900.001,738.5031.0550
10/09/2555 09:33125,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,736.0031.040
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555
08/09/2555 09:15125,350.0025,450.0024,983.6825,850.00n/an/a350
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555
07/09/2555 15:55325,000.0025,100.0024,635.0025,500.001,697.0031.2250
07/09/2555 10:08224,950.0025,050.0024,589.5225,450.001,691.5031.2550
07/09/2555 09:34125,000.0025,100.0024,635.0025,500.001,695.5031.24100
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555
06/09/2555 15:04425,100.0025,200.0024,741.1225,600.001,708.0031.2050
06/09/2555 14:33325,050.0025,150.0024,680.4825,550.001,704.5031.2150
06/09/2555 13:10225,000.0025,100.0024,635.0025,500.001,700.0031.2250
06/09/2555 09:36124,950.0025,050.0024,589.5225,450.001,696.0031.2250
วันพุธที่ 5 กันยายน 2555
05/09/2555 09:24124,900.0025,000.0024,544.0425,400.001,693.0031.200
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555
04/09/2555 09:36124,900.0025,000.0024,544.0425,400.001,696.0031.1750
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
03/09/2555 09:39124,850.0024,950.0024,483.4025,350.001,687.5031.270
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555
01/09/2555 09:18124,850.0024,950.0024,483.4025,350.00n/an/a300
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน
25,452.0025,552.0025,083.1325,952.001,742.430.99+1,200