ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2555

วัน/เวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
29/02 09:34125,500.0025,600.0025,135.2826,000.001,786.5030.2550
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
28/02 13:22225,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,773.5030.4250
28/02 09:21125,400.0025,500.0025,029.1625,900.001,768.5030.4350
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
27/02 14:00225,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,771.0030.4850
27/02 09:32125,500.0025,600.0025,135.2826,000.001,778.00n/a100
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
25/02 09:32125,400.0025,500.0025,029.1625,900.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
24/02 15:13425,500.0025,600.0025,135.2826,000.001,778.0030.4250
24/02 12:55325,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,778.5030.3450
24/02 11:51225,500.0025,600.0025,135.2826,000.001,782.5030.3550
24/02 09:23125,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,778.5030.3350
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
23/02 16:40425,500.0025,600.0025,135.2826,000.001,781.0030.3750
23/02 13:30325,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,773.0030.4550
23/02 09:49225,500.0025,600.0025,135.2826,000.001,774.00n/a50
23/02 09:20125,550.0025,650.0025,180.7626,050.001,775.0030.55200
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
22/02 12:53225,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,756.0030.6050
22/02 09:29125,400.0025,500.0025,029.1625,900.001,755.0030.71150
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
21/02 13:02225,250.0025,350.0024,877.5625,750.001,739.0030.7650
21/02 09:32125,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,734.5030.7950
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
20/02 14:20225,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,733.5030.7550
20/02 09:31125,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,736.5030.76100
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
18/02 09:30125,100.0025,200.0024,741.1225,600.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
17/02 09:27125,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,733.0030.83150
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
16/02 15:07225,050.0025,150.0024,680.4825,550.001,718.0030.8950
16/02 09:36125,100.0025,200.0024,741.1225,600.001,723.0030.860
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
15/02 16:53325,100.0025,200.0024,741.1225,600.001,727.5030.7950
15/02 14:35225,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,729.0030.8450
15/02 09:25125,100.0025,200.0024,741.1225,600.001,722.5030.8950
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
14/02 09:34125,050.0025,150.0024,680.4825,550.001,719.0030.85100
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
13/02 16:33325,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,728.5030.8150
13/02 14:28225,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,731.0030.8350
13/02 09:35125,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,726.5030.870
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
11/02 09:30125,150.0025,250.0024,786.6025,650.00n/an/a50
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
10/02 14:58325,100.0025,200.0024,741.1225,600.001,723.0030.8850
10/02 14:48225,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,726.5030.8750
10/02 09:30125,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,733.5030.810
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
09/02 09:58225,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,735.0030.7550
09/02 09:31125,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,731.5030.77150
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
08/02 17:24325,300.0025,400.0024,938.2025,800.001,743.5030.7750
08/02 15:44225,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,747.0030.7650
08/02 09:26125,400.0025,500.0025,029.1625,900.001,748.0030.83250
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
07/02 16:07625,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,723.0030.9350
07/02 15:18525,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,726.0030.9250
07/02 14:46425,250.0025,350.0024,877.5625,750.001,729.5030.9350
07/02 13:40325,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,725.0030.9550
07/02 11:37225,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,720.5030.9650
07/02 09:36125,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,724.0030.9750
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
06/02 16:43625,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,720.5030.9850
06/02 16:09525,100.0025,200.0024,741.1225,600.001,718.0030.97100
06/02 15:40425,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,725.0030.9650
06/02 15:35325,250.0025,350.0024,877.5625,750.001,728.0030.9650
06/02 13:50225,300.0025,400.0024,938.2025,800.001,732.5030.9550
06/02 09:31125,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,735.5030.95150
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
04/02 09:18125,200.0025,300.0024,832.0825,700.00n/an/a400
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
03/02 09:25125,600.0025,700.0025,226.2426,100.001,756.5030.93150
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
02/02 16:23325,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,746.5030.9250
02/02 15:45225,500.0025,600.0025,135.2826,000.001,751.0030.9150
02/02 09:24125,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,748.5030.880
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
01/02 15:43225,450.0025,550.0025,074.6425,950.001,740.5031.0350
01/02 09:29125,400.0025,500.0025,029.1625,900.001,738.5030.99100
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน กุมภาพันธ์
25,278.0025,378.0024,910.9125,778.001,744.4330.73+200