ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2555

วัน/เวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
  คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม »
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555
31/10/2555 09:39124,850.0024,950.0024,483.4025,350.001,712.0030.710
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555
30/10/2555 09:29124,850.0024,950.0024,483.4025,350.001,711.0030.750
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555
29/10/2555 09:24124,900.0025,000.0024,544.0425,400.001,715.0030.7450
26/10/2555 11:54324,750.0024,850.0024,392.4425,250.001,706.0030.7350
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555
27/10/2555 09:20124,850.0024,950.0024,483.4025,350.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
26/10/2555 13:46524,750.0024,850.0024,392.4425,250.001,705.0030.7550
26/10/2555 13:09424,700.0024,800.0024,346.9625,200.001,702.5030.7450
26/10/2555 11:54324,750.0024,850.0024,392.4425,250.001,706.0030.7350
26/10/2555 10:32224,800.0024,900.0024,437.9225,300.001,712.0030.7050
26/10/2555 09:22124,850.0024,950.0024,483.4025,350.001,715.0030.700
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555
25/10/2555 15:25424,850.0024,950.0024,483.4025,350.001,717.0030.6850
25/10/2555 13:08324,800.0024,900.0024,437.9225,300.001,712.5030.6850
25/10/2555 10:31224,750.0024,850.0024,392.4425,250.001,707.0030.7150
25/10/2555 09:24124,800.0024,900.0024,437.9225,300.001,709.0030.7350
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555
24/10/2555 11:32224,850.0024,950.0024,483.4025,350.001,710.5030.7750
24/10/2555 09:20124,900.0025,000.0024,544.0425,400.001,713.5030.77100
อังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 สมาคมค้าทองคำหยุดทำการวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555
22/10/2555 15:12225,000.0025,100.0024,635.0025,500.001,722.0030.7550
22/10/2555 09:16125,050.0025,150.0024,680.4825,550.001,724.0030.7750
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
20/10/2555 09:13125,000.0025,100.0024,635.0025,500.00n/an/a150
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555
19/10/2555 15:21225,150.0025,250.0024,786.6025,650.001,734.5030.7150
19/10/2555 09:20125,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,739.5030.6950
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555
18/10/2555 15:06225,250.0025,350.0024,877.5625,750.001,746.0030.6450
18/10/2555 09:27125,300.0025,400.0024,938.2025,800.001,751.0030.630
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555
17/10/2555 09:59225,300.0025,400.0024,938.2025,800.001,751.0030.6350
17/10/2555 09:35125,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,754.0030.63150
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
16/10/2555 09:38125,200.0025,300.0024,832.0825,700.001,736.5030.71150
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
15/10/2555 09:36125,350.0025,450.0024,983.6825,850.001,744.0030.76150
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555
13/10/2555 09:20125,500.0025,600.0025,135.2826,000.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555
12/10/2555 09:29125,600.0025,700.0025,226.2426,100.001,770.5030.660
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555
11/10/2555 09:26125,600.0025,700.0025,226.2426,100.001,764.0030.740
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555
10/10/2555 09:23125,600.0025,700.0025,226.2426,100.001,764.5030.7350
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555
09/10/2555 14:37225,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,774.5030.6650
09/10/2555 09:28125,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,779.0030.6850
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555
08/10/2555 13:36325,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,770.5030.6750
08/10/2555 13:11225,600.0025,700.0025,226.2426,100.001,767.0030.6750
08/10/2555 09:33125,650.0025,750.0025,271.7226,150.001,770.5030.6850
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2555
06/10/2555 09:12125,700.0025,800.0025,332.3626,200.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555
05/10/2555 12:56225,800.0025,900.0025,423.3226,300.001,792.0030.5550
05/10/2555 09:22125,850.0025,950.0025,468.8026,350.001,794.5030.5550
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
04/10/2555 16:50225,800.0025,900.0025,423.3226,300.001,788.0030.5950
04/10/2555 09:25125,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,779.0030.640
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
03/10/2555 12:05225,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,775.0030.7450
03/10/2555 09:34125,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,772.5030.74100
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555
02/10/2555 15:20425,800.0025,900.0025,423.3226,300.001,779.0030.7450
02/10/2555 13:43325,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,776.0030.7550
02/10/2555 12:57225,800.0025,900.0025,423.3226,300.001,779.0030.7550
02/10/2555 09:31125,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,777.5030.710
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555
01/10/2555 14:35225,750.0025,850.0025,377.8426,250.001,770.5030.8150
01/10/2555 09:33125,700.0025,800.0025,332.3626,200.001,764.0030.9050
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม 2555
25,319.2325,419.2324,949.8625,819.231,747.7730.70-1,000