ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2563

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562

ทองแท่งทองรูปพรรณ+600
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ(บาท)ขายออก(บาท)รับซื้อ(บาท)ขายออก(บาท)Gold spotเงินบาทขึ้น/ลง
 คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม »
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:52225,450.0025,550.0025,0525.2525,050.001,525.50n/a50
31/31/2564 025:252125,400.0025,500.0025,025.25625,000.001,525.50n/a0
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 252:04525,400.0025,500.0025,025.25625,000.001,525.00252.252550
31/31/2564 25:325425,450.0025,550.0025,0525.2525,050.001,525.0030.02550
31/31/2564 25:45325,500.0025,600.0025,2525.252525,252.001,525.5030.2550
31/31/2564 25:25225,550.0025,650.0025,253.3625,250.001,525.0030.2550
31/31/2564 025:33125,500.0025,600.0025,2525.252525,252.001,525.0030.2550
เสาร์ที่ 254 ธันวาคม 62
254/31/2564 025:25125,450.0025,550.0025,0525.2525,050.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 254 ธันวาคม 62
254/31/2564 25:252325,450.0025,550.0025,0525.2525,050.001,5025.0030.25250
254/31/2564 025:36225,500.0025,600.0025,2525.252525,252.001,525.0030.25250
254/31/2564 025:25125,450.0025,550.0025,0525.2525,050.001,525.0030.252252
พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:56325,350.0025,450.0025,2566.25225,2550.001,503.0030.25250
31/31/2564 25:325225,400.0025,500.0025,025.25625,000.001,505.5030.25250
31/31/2564 025:252125,350.0025,450.0025,2566.25225,2550.001,503.5030.2550
พุธที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 025:252125,300.0025,400.0025,2525.25225,2525.001,500.0030.25252
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:025225,250.0025,300.0025,2525.62525,2525.001,4252.5030.25250
31/31/2564 025:25125,250.0025,250.0025,25625.2525,2550.001,42525.5030.25250
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:35225,252.0025,250.0025,2525.25225,2525.001,4254.0030.25250
31/31/2564 025:252125,050.0025,250.0025,62525.2525,650.001,4252.0030.250
เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 025:25125,050.0025,250.0025,62525.2525,650.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 025:25125,050.0025,250.0025,62525.2525,650.001,42525.0030.250
พฤหัสบดีที่ 254 ธันวาคม 62
254/31/2564 025:25125,050.0025,250.0025,62525.2525,650.001,42525.0030.250
พุธที่ 254 ธันวาคม 62
254/31/2564 025:25125,050.0025,250.0025,62525.2525,650.001,4256.5030.2550
อังคารที่ 254 ธันวาคม 62
254/31/2564 25:35225,252.0025,250.0025,2525.25225,2525.001,42525.5030.25250
254/31/2564 025:25125,050.0025,250.0025,62525.2525,650.001,4256.0030.250
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:33425,050.0025,250.0025,62525.2525,650.001,42525.5030.2550
31/31/2564 25:35325,000.0025,252.0025,6252.6025,600.001,4255.0030.2550
31/31/2564 25:44225,050.0025,250.0025,62525.2525,650.001,42525.0030.2550
31/31/2564 025:252125,000.0025,252.0025,6252.6025,600.001,4255.0030.250
เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 025:252125,000.0025,252.0025,6252.6025,600.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:46225,2550.0025,050.0025,5252.2525,550.001,4252.0030.2550
31/31/2564 025:26125,2525.0025,000.0025,526.6425,500.001,4625.0030.25250
พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:41225,2550.0025,050.0025,5252.2525,550.001,4252.5030.25250
31/31/2564 025:25125,000.0025,252.0025,6252.6025,600.001,4255.5030.2550
พุธที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:31225,2550.0025,050.0025,5252.2525,550.001,465.5030.3350
31/31/2564 025:252125,2525.0025,000.0025,526.6425,500.001,464.5030.3150
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62
31/31/2564 25:025225,2550.0025,050.0025,5252.2525,550.001,465.00n/a50
31/31/2564 025:26125,2525.0025,000.0025,526.6425,500.001,461.50n/a0
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62
031/31/2564 025:252125,2525.0025,000.0025,526.6425,500.001,460.0030.32550
เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 62
031/31/2564 025:25125,2550.0025,050.0025,5252.2525,550.00n/an/a250
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 62
014/31/2564 025:25125,252.0025,250.0025,2525.25225,2525.001,4256.0030.360
พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 62
014/31/2564 025:252125,252.0025,250.0025,2525.25225,2525.001,4255.50n/a0
พุธที่ 4 ธันวาคม 62
04/31/2564 25:025325,252.0025,250.0025,2525.25225,2525.001,42525.0030.3150
04/31/2564 25:25225,250.0025,250.0025,25625.2525,2550.001,4252.5030.25250
04/31/2564 025:25125,252.0025,250.0025,2525.25225,2525.001,42525.0030.31250
อังคารที่ 4 ธันวาคม 62
04/31/2564 25:425225,2525.0025,000.0025,526.6425,500.001,464.0030.25250
04/31/2564 025:25125,2550.0025,2550.0025,4252.2525,450.001,462.5030.25250
จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 62
04/31/2564 025:252125,2525.0025,2525.0025,425.5225,400.001,460.5030.2550
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม
 25,253.25525,253.25525,2525.252525,2525.2551,4252.252530.25+600

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562

ทองแท่งทองรูปพรรณ+600
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ(บาท)ขายออก(บาท)รับซื้อ(บาท)ขายออก(บาท)Gold spotเงินบาทขึ้น/ลง
 คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม »
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62
31/12/2562 11:52221,450.0021,550.0021,057.2422,050.001,523.50n/a50
31/12/2562 09:19121,400.0021,500.0021,011.7622,000.001,521.50n/a0
จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 62
30/12/2562 17:04521,400.0021,500.0021,011.7622,000.001,513.0029.9750
30/12/2562 15:38421,450.0021,550.0021,057.2422,050.001,513.0030.0850
30/12/2562 13:45321,500.0021,600.0021,117.8822,100.001,513.5030.1550
30/12/2562 10:11221,550.0021,650.0021,163.3622,150.001,516.0030.1650
30/12/2562 09:33121,500.0021,600.0021,117.8822,100.001,515.0030.1550
เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 62
28/12/2562 09:12121,450.0021,550.0021,057.2422,050.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 62
27/12/2562 13:28321,450.0021,550.0021,057.2422,050.001,509.0030.1750
27/12/2562 09:36221,500.0021,600.0021,117.8822,100.001,513.0030.1750
27/12/2562 09:25121,450.0021,550.0021,057.2422,050.001,511.0030.17100
พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 62
26/12/2562 13:56321,350.0021,450.0020,966.2821,950.001,503.0030.1750
26/12/2562 12:37221,400.0021,500.0021,011.7622,000.001,505.5030.1750
26/12/2562 09:28121,350.0021,450.0020,966.2821,950.001,503.5030.1650
พุธที่ 25 ธันวาคม 62
25/12/2562 09:27121,300.0021,400.0020,920.8021,900.001,500.0030.16100
อังคารที่ 24 ธันวาคม 62
24/12/2562 15:09221,200.0021,300.0020,814.6821,800.001,491.5030.1750
24/12/2562 09:23121,150.0021,250.0020,769.2021,750.001,488.5030.1850
จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 62
23/12/2562 13:35221,100.0021,200.0020,723.7221,700.001,484.0030.1850
23/12/2562 09:17121,050.0021,150.0020,678.2421,650.001,480.0030.210
เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 62
21/12/2562 09:20121,050.0021,150.0020,678.2421,650.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 62
20/12/2562 09:20121,050.0021,150.0020,678.2421,650.001,479.0030.220
พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 62
19/12/2562 09:22121,050.0021,150.0020,678.2421,650.001,478.0030.220
พุธที่ 18 ธันวาคม 62
18/12/2562 09:25121,050.0021,150.0020,678.2421,650.001,476.5030.2550
อังคารที่ 17 ธันวาคม 62
17/12/2562 15:35221,100.0021,200.0020,723.7221,700.001,479.5030.2850
17/12/2562 09:20121,050.0021,150.0020,678.2421,650.001,476.0030.250
จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 62
16/12/2562 16:33421,050.0021,150.0020,678.2421,650.001,477.5030.2450
16/12/2562 15:35321,000.0021,100.0020,617.6021,600.001,475.0030.2250
16/12/2562 13:44221,050.0021,150.0020,678.2421,650.001,478.0030.2150
16/12/2562 09:27121,000.0021,100.0020,617.6021,600.001,475.0030.220
เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 62
14/12/2562 09:17121,000.0021,100.0020,617.6021,600.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 62
13/12/2562 14:46220,950.0021,050.0020,572.1221,550.001,470.0030.2350
13/12/2562 09:26120,900.0021,000.0020,526.6421,500.001,469.0030.1850
พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 62
12/12/2562 15:41220,950.0021,050.0020,572.1221,550.001,472.5030.1950
12/12/2562 09:25121,000.0021,100.0020,617.6021,600.001,475.5030.2150
พุธที่ 11 ธันวาคม 62
11/12/2562 14:31220,950.0021,050.0020,572.1221,550.001,465.5030.3350
11/12/2562 09:28120,900.0021,000.0020,526.6421,500.001,464.5030.3150
อังคารที่ 10 ธันวาคม 62
10/12/2562 16:08220,950.0021,050.0020,572.1221,550.001,465.00n/a50
10/12/2562 09:26120,900.0021,000.0020,526.6421,500.001,461.50n/a0
จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 62
09/12/2562 09:28120,900.0021,000.0020,526.6421,500.001,460.0030.3750
เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 62
07/12/2562 09:12120,950.0021,050.0020,572.1221,550.00n/an/a150
ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 62
06/12/2562 09:21121,100.0021,200.0020,723.7221,700.001,476.0030.360
พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 62
05/12/2562 09:18121,100.0021,200.0020,723.7221,700.001,475.50n/a0
พุธที่ 4 ธันวาคม 62
04/12/2562 16:08321,100.0021,200.0020,723.7221,700.001,478.0030.3150
04/12/2562 14:14221,150.0021,250.0020,769.2021,750.001,482.5030.2950
04/12/2562 09:21121,100.0021,200.0020,723.7221,700.001,478.0030.31200
อังคารที่ 3 ธันวาคม 62
03/12/2562 15:47220,900.0021,000.0020,526.6421,500.001,464.0030.2850
03/12/2562 09:20120,850.0020,950.0020,481.1621,450.001,462.5030.2850
จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 62
02/12/2562 09:18120,800.0020,900.0020,420.5221,400.001,460.5030.2350
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม
 21,103.8521,203.8520,724.8921,703.851,481.8930.23+600

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561

ทองแท่งทองรูปพรรณ+600
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ(บาท)ขายออก(บาท)รับซื้อ(บาท)ขายออก(บาท)Gold spotค่าเงินบาทขึ้น / ลง
  คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม »
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 61
31/12/2561 09:17119,600.0019,700.0019,253.2020,200.001,279.00n/a50
เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 61
29/12/2561 09:00119,650.0019,750.0019,298.6820,250.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 61
28/12/2561 15:59419,600.0019,700.0019,253.2020,200.001,278.0032.5650
28/12/2561 13:36319,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,280.5032.4050
28/12/2561 12:35219,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,277.5032.4250
28/12/2561 09:24119,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,279.0032.4250
พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 61
27/12/2561 09:27119,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,270.5032.600
พุธที่ 26 ธันวาคม 61
26/12/2561 14:36319,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,272.5032.5650
26/12/2561 13:32219,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,275.0032.5750
26/12/2561 09:32119,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,272.0032.5750
อังคารที่ 25 ธันวาคม 61
25/12/2561 09:27119,450.0019,550.0019,101.6020,050.001,269.0032.5650
จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 61
24/12/2561 09:23119,400.0019,500.0019,056.1220,000.001,261.5032.6550
เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 61
22/12/2561 09:29119,350.0019,450.0018,995.4819,950.00n/an/a50
ศุกร์ 21 ธันวาคม 61
21/12/2561 12:30219,400.0019,500.0019,056.1220,000.001,259.5032.7150
21/12/2561 09:28119,350.0019,450.0018,995.4819,950.001,260.5032.6350
พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 61
20/12/2561 16:34219,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,253.0032.7150
20/12/2561 09:28119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,245.5032.780
พุธที่ 19 ธันวาคม 61
19/12/2561 09:26119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,250.5032.700
อังคารที่ 18 ธันวาคม 61
18/12/2561 09:26119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,248.0032.75100
จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 61
17/12/2561 09:32119,150.0019,250.0018,798.4019,750.001,238.0032.8050
เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 61
15/12/2561 09:00119,200.0019,300.0018,859.0419,800.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 61
14/12/2561 14:47219,150.0019,250.0018,798.4019,750.001,238.0032.8150
14/12/2561 09:17119,200.0019,300.0018,859.0419,800.001,243.0032.770
พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 61
13/12/2561 09:27119,200.0019,300.0018,859.0419,800.001,245.0032.7150
พุธที่ 12 ธันวาคม 61
12/12/2561 09:27119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,246.0032.7850
อังคารที่ 11 ธันวาคม 61
11/12/2561 12:58219,300.0019,400.0018,950.0019,800.001,247.5032.8450
11/12/2561 09:29119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,245.0032.8450
จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 61
10/12/2561 09:24119,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,250.00n/a0
เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 61
08/12/2561 09:07119,300.0019,400.0018,950.0019,900.00n/an/a100
ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 61
07/12/2561 15:10219,200.0019,300.0018,859.0419,800.001,241.0032.8550
07/12/2561 09:23119,150.0019,250.0018,798.4019,750.001,238.5032.840
พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 61
06/12/2561 14:03219,150.0019,250.0018,798.4019,750.001,236.5032.8450
06/12/2561 09:28119,200.0019,300.0018,859.0419,800.001,240.5032.83100
พุธที่ 5 ธันวาคม 61
05/12/2561 09:03119,100.0019,200.0018,752.9219,700.001,236.50n/a0
อังคารที่ 4 ธันวาคม 61
04/12/2561 15:14219,100.0019,200.0018,752.9219,700.001,238.0032.7550
04/12/2561 09:20119,050.0019,150.0018,707.4419,650.001,235.0032.7550
จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 61
03/12/2561 14:16319,000.0019,100.0018,661.9619,600.001,230.0032.7950
03/12/2561 09:52218,950.0019,050.0018,616.4819,550.001,224.5032.8150
03/12/2561 09:31119,000.0019,100.0018,661.9619,600.001,225.0032.860
เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 61
01/12/2561 09:00119,000.0019,100.0018,661.9619,600.00n/an/a0
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม
 19,294.2319,394.2318,947.0819,894.231,251.8132.72600

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560

ทองแท่งทองรูปพรรณ+250
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold Spotค่าเงินบาทขึ้น / ลง
  คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม »
เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 60
30/12/2560 09:10120,000.0020,100.0019,647.3620,600.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 60
29/12/2560 09:28119,950.0020,050.0019,586.7220,550.001,296.0032.7050
พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 60
28/12/2560 09:27119,900.0020,000.0019,541.2420,500.001,289.0032.720
พุธที่ 27 ธันวาคม 60
27/12/2560 14:50219,900.0020,000.0019,541.2420,500.001,285.0032.8650
27/12/2560 09:29119,850.0019,950.0019,495.7620,450.001,282.5032.83100
อังคารที่ 26 ธันวาคม 60
26/12/2560 09:32119,750.0019,850.0019,389.6420,350.001,279.0032.77100
จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 60
25/12/2560 09:22119,650.0019,750.0019,298.6820,250.00n/a32.740
เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 60
23/12/2560 09:21119,650.0019,750.0019,298.6820,250.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 60
22/12/2560 15:25219,600.0019,700.0019,253.2020,200.001,268.5032.7850
22/12/2560 09:29119,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,266.5032.750
พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 60
21/12/2560 09:30119,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,268.0032.7350
พุธที่ 20 ธันวาคม 60
20/12/2560 14:57319,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,263.5032.7350
20/12/2560 10:47219,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,264.5032.8350
20/12/2560 09:27119,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,264.5032.720
อังคารที่ 19 ธันวาคม 60
19/12/2560 09:29119,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,261.0032.84150
จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 60
18/12/2560 15:10219,350.0019,450.0018,995.4819,950.001,257.5032.6450
18/12/2560 09:30119,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,255.0032.570
เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 60
16/12/2560 09:00119,300.0019,400.0018,950.0019,900.00n/an/a0

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2559 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2559

ทองแท่งทองรูปพรรณ-300
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold Spotค่าเงินบาทขึ้น / ลง
  คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม »
เสาร์ที่ 31 ธ.ค. 2559 สมาคมค้าทองคำหยุดทำการวันสิ้นปี
ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 59
30/12/2559 12:23219,650.0019,750.0019,298.6820,250.001,162.5035.8550
30/12/2559 09:26119,600.0019,700.0019,253.2020,200.001,161.0035.83100
พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 59
29/12/2559 09:40119,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,148.0036.0150
พุธที่ 28 ธันวาคม 59
28/12/2559 11:36219,450.0019,550.0019,101.6020,050.001,143.0036.0550
28/12/2559 09:34119,400.0019,500.0019,056.1220,000.001,142.0036.0450
อังคารที่ 27 ธันวาคม 59
27/12/2559 14:54319,450.0019,550.0019,101.6020,050.001,146.5035.99100
27/12/2559 10:06219,350.0019,450.0018,995.4819,950.001,138.5036.0150
27/12/2559 09:25119,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,135.5036.020
จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 59
26/12/2559 09:32119,300.0019,400.0018,950.0019,900.00n/a36.000
เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 59
24/12/2559 09:05119,300.0019,400.0018,950.0019,900.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 59
23/12/2559 09:28119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,131.5036.040
พฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 59
22/12/2559 09:23119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,132.5036.0450
พุธที่ 21 ธันวาคม 59
21/12/2559 09:29119,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,136.0036.0250
อังคารที่ 20 ธันวาคม 59
20/12/2559 15:32219,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,133.5036.0050
20/12/2559 09:27119,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,139.5035.920
จันทร์ที่ 19 ธันวาคม 59
19/12/2559 13:02219,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,140.5035.8650
19/12/2559 09:30119,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,138.5035.850
เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 59
17/12/2559 09:27119,250.0019,350.0018,904.5219,850.00n/an/a100
ศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 59
16/12/2559 09:29119,150.0019,250.0018,798.4019,750.001,131.5035.82100
พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 59
15/12/2559 14:18219,250.0019,350.0018,904.5219,850.001,140.0035.7950
15/12/2559 09:28119,300.0019,400.0018,950.0019,900.001,144.0035.73200
พุธที่ 14 ธันวาคม 59
14/12/2559 09:28119,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,161.0035.590
อังคารที่ 13 ธันวาคม 59
13/12/2559 12:56219,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,161.5035.6150
13/12/2559 09:22119,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,163.5035.62100
จันทร์ที่ 12 ธันวาคม 59
12/12/2559 15:25319,450.0019,550.0019,101.6020,050.001,153.50n/a50
12/12/2559 14:43219,500.0019,600.0019,147.0820,100.001,156.50n/a50
12/12/2559 09:28119,550.0019,650.0019,192.5620,150.001,160.00n/a50
เสาร์ที่ 10 ธันวาคม 59
10/12/2559 09:14119,600.0019,700.0019,253.2020,200.00n/an/a100
ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 59
09/12/2559 13:17219,700.0019,800.0019,344.1620,300.001,170.0035.6850
09/12/2559 09:29119,650.0019,750.0019,298.6820,250.001,167.5035.68100
พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 59
08/12/2559 15:08219,750.0019,850.0019,389.6420,350.001,175.0035.6450
08/12/2559 09:26119,800.0019,900.0019,450.2820,400.001,178.0035.63100
พุธที่ 7 ธันวาคม 59
07/12/2559 15:20319,700.0019,800.0019,344.1620,300.001,170.5035.6950
07/12/2559 12:29219,650.0019,750.0019,298.6820,250.001,167.5035.6850
07/12/2559 09:23119,700.0019,800.0019,344.1620,300.001,170.0035.670
อังคารที่ 6 ธันวาคม 59
06/12/2559 12:02219,700.0019,800.0019,344.1620,300.001,172.5035.6550
06/12/2559 09:26119,750.0019,850.0019,389.6420,350.001,175.0035.6450
จันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 สมาคมค้าทองคำหยุดทำการ วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 59
03/12/2559 09:17119,800.0019,900.0019,450.2820,400.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 59
02/12/2559 10:20219,750.0019,850.0019,389.6420,350.001,173.5035.6750
02/12/2559 09:28119,800.0019,900.0019,450.2820,400.001,176.5035.68100
พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 59
01/12/2559 16:52519,700.0019,800.0019,344.1620,300.001,168.5035.7350
01/12/2559 15:29419,750.0019,850.0019,389.6420,350.001,171.0035.7150
01/12/2559 12:10319,800.0019,900.0019,450.2820,400.001,173.0035.7350
01/12/2559 09:34219,750.0019,850.0019,389.6420,350.001,170.0035.7650
01/12/2559 09:24119,700.0019,800.0019,344.1620,300.001,168.0035.76250
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม
19,472.0019,572.0019,121.0020,072.001,152.5835.84-300

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2558

ทองแท่งทองรูปพรรณ+300
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold Spotค่าเงินบาทขึ้น / ลง
  คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม »
พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาคมค้าทองคำหยุดทำการวันส่งท้ายปีเก่า
พุธที่ 30 ธันวาคม 58
30/12/2558 17:00418,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,071.0036.0450
30/12/2558 16:50318,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,067.5036.0650
30/12/2558 14:56218,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,069.5036.0950
30/12/2558 09:20118,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,071.0036.120
อังคารที่ 29 ธันวาคม 58
29/12/2558 16:48318,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,071.0036.1350
29/12/2558 13:06218,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,074.5036.1450
29/12/2558 09:26118,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,073.0036.1250
จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 58
28/12/2558 13:25218,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,075.0036.1150
28/12/2558 09:25118,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,073.5036.1050
เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 58
26/12/2558 09:12118,300.0018,400.0018,040.4018,800.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 58
25/12/2558 09:24118,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,076.5036.0750
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 58
24/12/2558 09:21118,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,073.0036.110
พุธที่ 23 ธันวาคม 58
23/12/2558 15:42318,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,072.5036.0950
23/12/2558 12:56218,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,076.0036.0950
23/12/2558 09:27118,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,073.5036.09100
อังคารที่ 22 ธันวาคม 58
22/12/2558 09:28118,350.0018,450.0018,085.8818,850.001,078.0036.11100
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 58
21/12/2558 15:20218,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,072.5036.1350
21/12/2558 09:28118,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,068.5036.1550
เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 58
19/12/2558 09:17118,150.0018,250.0017,888.8018,650.00n/an/a100
ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 58
18/12/2558 13:13318,050.0018,150.0017,782.6818,550.001,058.0036.1750
18/12/2558 10:40218,000.0018,100.0017,737.2018,500.001,054.0036.1850
18/12/2558 09:33118,050.0018,150.0017,782.6818,550.001,056.0036.18100
พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 58
17/12/2558 13:10318,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,067.0036.0950
17/12/2558 11:26218,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,069.0036.1350
17/12/2558 09:24118,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,067.5036.0950
พุธที่ 16 ธันวาคม 58
16/12/2558 10:23218,100.0018,200.0017,843.3218,600.001,066.5035.9750
16/12/2558 09:21118,050.0018,150.0017,782.6818,550.001,064.0035.980
อังคารที่ 15 ธันวาคม 58
15/12/2558 16:48318,050.0018,150.0017,782.6818,550.001,061.5036.0150
15/12/2558 14:27218,100.0018,200.0017,843.3218,600.001,063.5036.0750
15/12/2558 09:25118,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,065.5036.1150
จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 58
14/12/2558 16:10518,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,068.0036.1250
14/12/2558 15:39418,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,067.0036.1050
14/12/2558 15:04318,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,070.0036.0950
14/12/2558 13:55218,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,074.0036.1050
14/12/2558 09:17118,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,075.5036.130
เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 58
12/12/2558 09:24118,300.0018,400.0018,040.4018,800.00n/an/a150
ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 58
11/12/2558 16:48318,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,068.0036.0650
11/12/2558 13:22218,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,070.5036.0750
11/12/2558 09:16118,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,067.5036.03100
พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 58
10/12/2558 09:51218,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,076.00n/a50
10/12/2558 09:17118,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,074.50n/a50
พุธที่ 9 ธันวาคม 58
09/12/2558 09:26118,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,077.5035.9550
อังคารที่ 8 ธันวาคม 58
08/12/2558 14:06318,200.0018,300.0017,934.2818,700.001,074.5035.9550
08/12/2558 10:12218,150.0018,250.0017,888.8018,650.001,073.0035.9050
08/12/2558 09:25118,100.0018,200.0017,843.3218,600.001,069.0035.91200
จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 58
07/12/2558 09:30118,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,085.00n/a350
เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 58 สมาคมค้าทองคำหยุดทำการในวันพ่อแห่งชาติ
ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 58
04/12/2558 09:32117,950.0018,050.0017,691.7218,450.001,062.5035.82100
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 58
200
03/12/2558 14:41317,850.0017,950.0017,585.6018,350.001,053.0035.8950
03/12/2558 12:48217,900.0018,000.0017,646.2418,400.001,055.0035.8950
03/12/2558 09:30117,850.0017,950.0017,585.6018,350.001,051.5035.92200
พุธที่ 2 ธันวาคม 58
02/12/2558 09:24118,050.0018,150.0017,782.6818,550.001,069.5035.7850
อังคารที่ 1 ธันวาคม 58
01/12/2558 09:30118,100.0018,200.0017,843.3218,600.001,072.5035.82200
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน
18,182.0018,282.0017,917.9118,682.001,070.4136.02300

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2557

ทองแท่งทองรูปพรรณ
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold Spotค่าเงินบาทขึ้น / ลง
พุธที่ 31 ธันวาคม 2557 หยุดเทศกาลปีใหม่
อังคารที่ 30 ธันวาคม 57
30/12/2557 14:57318,450.0018,550.0018,176.8418,950.001,188.0032.9450
30/12/2557 12:53218,500.0018,600.0018,237.4819,000.001,188.5032.9850
30/12/2557 09:25118,450.0018,550.0018,176.8418,950.001,186.5033.00100
จันทร์ที่ 29 ธันวาคม 57
29/12/2557 09:25118,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,196.0032.930
เสาร์ที่ 27 ธันวาคม 57
27/12/2557 09:00118,550.0018,650.0018,282.9619,050.00n/an/a100
ศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 57
26/12/2557 13:31318,450.0018,550.0018,176.8418,950.001,188.5032.9250
26/12/2557 09:57218,400.0018,500.0018,131.3618,900.001,185.5032.9150
26/12/2557 09:30118,350.0018,450.0018,085.8818,850.001,184.0032.90100
พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 57
25/12/2557 09:20118,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,176.0032.9150
พุธที่ 24 ธันวาคม 57
24/12/2557 09:23118,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,178.0032.9250
อังคารที่ 23 ธันวาคม 57
23/12/2557 11:48218,350.0018,450.0018,085.8818,850.001,181.5032.9250
23/12/2557 09:27118,300.0018,400.0018,040.4018,800.001,178.5032.91250
จันทร์ที่ 22 ธันวาคม 57
22/12/2557 15:24318,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,196.5032.9050
22/12/2557 14:06218,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,199.5032.8950
22/12/2557 09:18118,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,197.5032.860
เสาร์ที่ 20 ธันวาคม 57
20/12/2557 09:28118,550.0018,650.0018,282.9619,050.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 57
19/12/2557 15:46418,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,197.0032.8750
19/12/2557 13:43318,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,201.0032.8650
19/12/2557 09:43218,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,197.5032.8550
19/12/2557 09:29118,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,199.5032.86100
พฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 57
18/12/2557 17:16318,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,206.0032.91100
18/12/2557 09:52218,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,197.5032.9650
18/12/2557 09:20118,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,193.5032.9650
พุธที่ 17 ธันวาคม 57
17/12/2557 15:37218,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,196.5032.9850
17/12/2557 09:15118,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,198.5033.0350
อังคารที่ 16 ธันวาคม 57
16/12/2557 16:43618,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,202.5033.0150
16/12/2557 16:37518,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,198.5033.0150
16/12/2557 13:10418,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,196.5032.9550
16/12/2557 11:33318,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,198.5033.0050
16/12/2557 10:21218,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,194.5033.0150
16/12/2557 09:19118,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,197.5032.98200
จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 57
15/12/2557 09:27118,850.0018,950.0018,571.0019,350.001,218.0032.82100
เสาร์ที่ 13 ธันวาคม 57
13/12/2557 09:22118,950.0019,050.0018,677.1219,450.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 57
12/12/2557 16:58718,950.0019,050.0018,677.1219,450.001,226.5032.8050
12/12/2557 16:29618,900.0019,000.0018,631.6419,400.001,222.5032.8050
12/12/2557 16:04518,950.0019,050.0018,677.1219,450.001,225.0032.8050
12/12/2557 12:40418,900.0019,000.0018,631.6419,400.001,221.5032.8250
12/12/2557 12:23318,850.0018,950.0018,571.0019,350.001,218.5032.8250
12/12/2557 11:36218,900.0019,000.0018,631.6419,400.001,223.0032.8150
12/12/2557 09:31118,950.0019,050.0018,677.1219,450.001,225.5032.8250
พฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 57
11/12/2557 16:26318,900.0019,000.0018,631.6419,400.001,219.5032.8750
11/12/2557 12:44218,950.0019,050.0018,677.1219,450.001,223.5032.8550
11/12/2557 09:27119,000.0019,100.0018,722.6019,500.001,229.0032.8450
พุธที่ 10 ธันวาคม 57
10/12/2557 15:07419,050.0019,150.0018,768.0819,550.001,232.00n/a50
10/12/2557 13:15319,100.0019,200.0018,828.7219,600.001,235.00n/a50
10/12/2557 10:04219,050.0019,150.0018,768.0819,550.001,230.00n/a50
10/12/2557 09:24119,000.0019,100.0018,722.6019,500.001,228.00n/a300
อังคารที่ 9 ธันวาคม 57
09/12/2557 13:53318,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,204.0032.9650
09/12/2557 12:53218,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,200.5032.9650
09/12/2557 09:21118,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,201.5033.0250
จันทร์ที่ 8 ธันวาคม 57
08/12/2557 14:32218,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,195.0033.1050
08/12/2557 09:26118,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,194.0033.090
เสาร์ที่ 6 ธันวาคม 57
06/12/2557 09:08118,600.0018,700.0018,328.4419,100.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 สมาคมค้าทองคำ หยุดวันพ่อแห่งชาติ
พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 57
04/12/2557 14:27218,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,203.0032.9250
04/12/2557 09:32118,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,208.0032.8850
พุธที่ 3 ธันวาคม 57
03/12/2557 16:45418,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,205.0032.8850
03/12/2557 15:15318,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,207.0032.9150
03/12/2557 14:47218,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,202.5032.9250
03/12/2557 09:28118,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,200.0032.9050
อังคารที่ 2 ธันวาคม 57
02/12/2557 16:06918,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,197.0032.8650
02/12/2557 15:38818,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,201.0032.8650
02/12/2557 14:02718,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,207.0032.8150
02/12/2557 13:13618,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,210.0032.8150
02/12/2557 12:51518,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,207.0032.8250
02/12/2557 11:52418,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,204.0032.8250
02/12/2557 11:14318,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,206.5032.8150
02/12/2557 10:23218,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,204.5032.8250
02/12/2557 09:23118,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,205.5032.84400
จันทร์ที่ 1 ธันวาคม 57
01/12/2557 16:55718,250.0018,350.0017,979.7618,750.001,178.0032.89150
01/12/2557 16:23618,100.0018,200.0017,843.3218,600.001,167.0032.9150
01/12/2557 15:47518,050.0018,150.0017,782.6818,550.001,164.0032.9250
01/12/2557 15:41418,000.0018,100.0017,737.2018,500.001,159.0032.9450
01/12/2557 13:47317,950.0018,050.0017,691.7218,450.001,155.5032.9450
01/12/2557 13:35218,000.0018,100.0017,737.2018,500.001,159.0032.93100
01/12/2557 09:24117,900.0018,000.0017,646.2418,400.001,151.5032.93250
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน ธันวาคม 2557
18,612.0018,712.0018,341.7819,112.001,199.2632.92300

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2556

ทองแท่งทองรูปพรรณ
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold Spotค่าเงินบาทขึ้น / ลง
จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556
30/12/2556 14:50318,700.0018,800.0018,434.5619,200.00n/an/a50
30/12/2556 13:00218,750.0018,850.0018,480.0419,250.00n/an/a50
30/12/2556 09:33118,800.0018,900.0018,525.5219,300.00n/an/a0
เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556
28/12/2556 09:00118,800.0018,900.0018,525.5219,300.00n/an/a50
ศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556
27/12/2556 16:17318,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,211.5032.8650
27/12/2556 13:51218,800.0018,900.0018,525.5219,300.001,215.0032.8250
27/12/2556 09:26118,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,211.5032.82100
พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556
26/12/2556 09:29118,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,206.0032.8050
พุธที่ 25 ธันวาคม 2556
25/12/2556 09:28118,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,205.0032.73100
อังคารที่ 24 ธันวาคม 2556
24/12/2556 14:10218,500.0018,600.0018,237.4819,000.001,198.5032.7650
24/12/2556 09:30118,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,199.0032.8150
จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
23/12/2556 16:45218,500.0018,600.0018,237.4819,000.001,201.0032.6950
23/12/2556 09:34118,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,203.0032.710
เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556
21/12/2556 09:06118,550.0018,650.0018,282.9619,050.00n/an/a100
ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
20/12/2556 15:50318,450.0018,550.0018,176.8418,950.001,198.0032.6450
20/12/2556 11:15218,400.0018,500.0018,131.3618,900.001,197.5032.5450
20/12/2556 09:32118,350.0018,450.0018,085.8818,850.001,195.5032.50100
พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
19/12/2556 15:46618,450.0018,550.0018,176.8418,950.001,204.5032.4050
19/12/2556 15:40518,500.0018,600.0018,237.4819,000.001,208.5032.4050
19/12/2556 15:35418,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,212.0032.4050
19/12/2556 14:44318,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,216.0032.40100
19/12/2556 13:14218,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,223.0032.4250
19/12/2556 09:24118,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,222.0032.35150
พุธที่ 18 ธันวาคม 2556
18/12/2556 15:21218,800.0018,900.0018,525.5219,300.001,236.0032.3150
18/12/2556 09:28118,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,235.5032.180
อังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
17/12/2556 16:58518,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,238.0032.1350
17/12/2556 15:30418,800.0018,900.0018,525.5219,300.001,243.0032.1150
17/12/2556 14:10318,850.0018,950.0018,571.0019,350.001,247.5032.0850
17/12/2556 12:56218,800.0018,900.0018,525.5219,300.001,246.5032.0250
17/12/2556 09:26118,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,242.0032.03150
จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556
16/12/2556 16:02318,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,231.0032.0550
16/12/2556 11:34218,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,235.0032.0550
16/12/2556 09:29118,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,237.5032.0350
เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556
14/12/2556 09:26118,750.0018,850.0018,480.0419,250.00n/an/a250
ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
13/12/2556 17:15418,500.0018,600.0018,237.4819,000.001,223.0032.0750
13/12/2556 15:07318,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,226.0032.0850
13/12/2556 11:20218,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,228.0032.0950
13/12/2556 09:26118,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,229.0032.12200
พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
12/12/2556 16:27318,850.0018,950.0018,571.0019,350.001,245.0032.10100
12/12/2556 15:55218,950.0019,050.0018,677.1219,450.001,253.5032.0850
12/12/2556 09:25119,000.0019,100.0018,722.6019,500.001,255.0032.160
พุธที่ 11 ธันวาคม 2556
11/12/2556 13:47319,000.0019,100.0018,722.6019,500.001,259.0032.0550
11/12/2556 11:07218,950.0019,050.0018,677.1219,450.001,257.0032.0150
11/12/2556 09:27119,000.0019,100.0018,722.6019,500.001,260.0031.99200
อังคารที่ 10 ธันวาคม 2556
10/12/2556 15:44418,800.0018,900.0018,525.5219,300.001,244.00n/a50
10/12/2556 14:02318,850.0018,950.0018,571.0019,350.001,247.00n/a50
10/12/2556 10:48218,800.0018,900.0018,525.5219,300.001,242.50n/a50
10/12/2556 09:27118,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,239.50n/a100
จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
09/12/2556 16:52318,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,230.5032.1450
09/12/2556 14:43218,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,232.0032.1750
09/12/2556 09:32118,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,230.5032.13100
เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556
07/12/2556 09:25118,750.0018,850.0018,480.0419,250.00n/an/a0
ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556
06/12/2556 14:38518,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,231.0032.3350
06/12/2556 14:23418,800.0018,900.0018,525.5219,300.001,234.0032.3350
06/12/2556 13:52318,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,229.5032.3450
06/12/2556 10:10218,700.0018,800.0018,434.5619,200.001,227.0032.3450
06/12/2556 09:36118,750.0018,850.0018,480.0419,250.001,228.5032.36250
พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
พุธที่ 4 ธันวาคม 2556
04/12/2556 15:03318,500.0018,600.0018,237.4819,000.001,216.0032.2350
04/12/2556 09:42218,550.0018,650.0018,282.9619,050.001,221.0032.1850
04/12/2556 09:24118,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,223.0032.180
อังคารที่ 3 ธันวาคม 2556
03/12/2556 15:32318,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,223.0032.2050
03/12/2556 15:17218,650.0018,750.0018,373.9219,150.001,226.0032.2050
03/12/2556 09:30118,600.0018,700.0018,328.4419,100.001,222.0032.21250
จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556
02/12/2556 16:09418,850.0018,950.0018,571.0019,350.001,240.5032.1950
02/12/2556 14:56318,900.0019,000.0018,631.6419,400.001,245.0032.1550
02/12/2556 10:09218,950.0019,050.0018,677.1219,450.001,247.0032.2150
02/12/2556 09:31119,000.0019,100.0018,722.6019,500.001,248.0032.2350
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน ธันวาคม 2556
18,670.8318,770.8318,399.8219,170.831,223.2432.37-250