ราคาทองย้อนหลัง เดือน เดือนมีนาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เดือนมีนาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เดือนมีนาคม 2556 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เดือนมีนาคม 2556

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เดือนมีนาคม 2556

วัน/เวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556
30/03/2556 08:49122,150.0022,250.0021,830.4022,650.00n/an/a50
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556
29/03/2556 09:27122,100.0022,200.0021,784.9222,600.001,597.5029.3250
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556
28/03/2556 09:26122,150.0022,250.0021,830.4022,650.001,606.0029.27100
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
27/03/2556 14:12322,050.0022,150.0021,724.2822,550.001,594.5029.2750
27/03/2556 13:49222,100.0022,200.0021,784.9222,600.001,597.0029.3050
27/03/2556 09:27122,150.0022,250.0021,830.4022,650.001,599.5029.350
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
26/03/2556 16:30222,150.0022,250.0021,830.4022,650.001,598.0029.3550
26/03/2556 09:27122,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,603.5029.340
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556
25/03/2556 14:24222,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,607.5029.2550
25/03/2556 09:18122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,609.5029.260
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
23/03/2556 09:26122,250.0022,350.0021,921.3622,750.00n/an/a50
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556
22/03/2556 12:39222,300.0022,400.0021,982.0022,800.001,615.5029.2850
22/03/2556 09:22122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,615.0029.2250
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556
21/03/2556 09:17122,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,609.0029.210
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
20/03/2556 16:10322,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,611.5029.1950
20/03/2556 12:49222,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,615.0029.2250
20/03/2556 09:30122,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,612.0029.200
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556
19/03/2556 16:06222,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,603.0029.3550
19/03/2556 09:33122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,604.0029.40100
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม
18/03/2556 14:28222,350.0022,450.0022,027.4822,850.001,603.0029.5850
18/03/2556 09:39122,300.0022,400.0021,982.0022,800.001,598.5029.59100
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
16/03/2556 09:12122,200.0022,300.0021,875.8822,700.00n/an/a50
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
15/03/2556 09:20122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,592.0029.6150
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
14/03/2556 09:24122,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,587.5029.6550
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
13/03/2556 09:23122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,594.0029.62100
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556
12/03/2556 09:28122,150.0022,250.0021,830.4022,650.001,583.0029.6250
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556
11/03/2556 10:27222,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,580.5029.7750
11/03/2556 09:33122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,582.0029.7750
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556
09/03/2556 09:31122,200.0022,300.0021,875.8822,700.00n/an/a0
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
08/03/2556 14:23322,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,579.5029.7550
08/03/2556 10:02222,150.0022,250.0021,830.4022,650.001,578.0029.7450
08/03/2556 09:26122,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,579.0029.760
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
07/03/2556 16:55222,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,581.0029.7450
07/03/2556 09:29122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,581.0029.80100
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
06/03/2556 14:06222,150.0022,250.0021,830.4022,650.001,578.0029.7350
06/03/2556 09:25122,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,579.5029.7750
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556
05/03/2556 12:56222,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,582.0029.7950
05/03/2556 09:33122,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,578.0029.800
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
04/03/2556 10:14222,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,578.0029.8150
04/03/2556 09:37122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,581.0029.8150
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556
02/03/2556 09:16122,200.0022,300.0021,875.8822,700.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
01/03/2556 17:09822,100.0022,200.0021,784.9222,600.001,570.5029.7850
01/03/2556 16:58722,050.0022,150.0021,724.2822,550.001,566.5029.7950
01/03/2556 16:40622,100.0022,200.0021,784.9222,600.001,570.5029.7850
01/03/2556 16:18522,150.0022,250.0021,830.4022,650.001,574.0029.7850
01/03/2556 14:43422,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,579.5029.7750
01/03/2556 13:47322,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,582.5029.7850
01/03/2556 10:43222,200.0022,300.0021,875.8822,700.001,579.5029.7550
01/03/2556 09:18122,250.0022,350.0021,921.3622,750.001,582.5029.77100
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน มีนาคม 2556
22,194.2322,294.2321,871.2222,694.231,592.9329.52-200