ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก Gold Traders Association เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2555

วัน/เวลาทองแท่งทองรูปพรรณ
วันที่/เวลาครั้งที่รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)Gold SpotBaht / US$ขึ้น / ลง
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
30/04 15:23324,150.0024,250.0023,801.2024,650.001,664.5030.7550
30/04 14:19224,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,662.5030.7350
30/04 09:29124,150.0024,250.0023,801.2024,650.001,665.0030.730
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555
28/04 09:27124,150.0024,250.0023,801.2024,650.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555
27/04 16:12524,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,655.0030.8050
27/04 15:02424,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,655.5030.8650
27/04 13:50324,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,652.5030.8550
27/04 11:03224,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,654.5030.8850
27/04 09:25124,150.0024,250.0023,801.2024,650.001,657.0030.88150
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555
26/04 16:58324,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,648.0030.8850
26/04 13:30224,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,650.0030.8950
26/04 09:25124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,645.0030.9450
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555
25/04 17:03223,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,638.5030.9550
25/04 09:29124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,643.0030.9650
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555
24/04 15:16423,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,637.5030.9850
24/04 14:49324,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,639.5031.0150
24/04 10:58223,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,635.5031.0250
24/04 09:27124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,638.5031.03100
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555
23/04 16:33523,900.0024,000.0023,558.6424,400.001,632.5031.0050
23/04 15:36423,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,635.5031.0050
23/04 14:40323,900.0024,000.0023,558.6424,400.001,633.0030.9950
23/04 14:17223,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,637.0030.9850
23/04 09:27124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,642.5030.950
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555
21/04 09:22124,000.0024,100.0023,649.6024,500.00n/an/a0
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555
20/04 09:31124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,642.5030.930
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555
19/04 14:26324,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,644.5030.9150
19/04 11:12223,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,639.5030.9350
19/04 09:25124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,642.5030.930
วันพุธที่ 18 เมษายน 2555
18/04 15:57324,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,649.0030.8350
18/04 10:33224,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,653.0030.8150
18/04 09:26124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,651.0030.8050
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555
17/04 14:58224,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,652.0030.8350
17/04 09:25124,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,650.0030.81100
ศุกร์ 13 – จันทร์ 16 เมษายน 2555
ปิดทำการวันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555
12/04 15:04324,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,657.0030.8350
12/04 10:18224,150.0024,250.0023,801.2024,650.001,659.5030.8250
12/04 09:35124,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,657.5030.8250
วันพุธที่ 11 เมษายน 2555
11/04 16:09424,150.0024,250.0023,801.2024,650.001,655.5030.9450
11/04 15:31324,200.0024,300.0023,846.6824,700.001,659.5030.9350
11/04 15:00224,150.0024,250.0023,801.2024,650.001,655.5030.9450
11/04 09:25124,200.0024,300.0023,846.6824,700.001,656.0031.00150
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555
10/04 15:09224,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,647.5030.9650
10/04 09:29124,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,651.5030.96150
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555
09/04 17:18323,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,639.50n/a50
09/04 12:19224,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,642.50n/a50
09/04 09:21123,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,638.50n/a50
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2555
07/04 09:38123,900.0024,000.0023,558.6424,400.00n/an/a100
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2555
หยุดวันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555
05/04 16:49423,800.0023,900.0023,452.5224,300.001,622.0031.0250
05/04 15:45323,850.0023,950.0023,498.0024,350.001,626.0031.0150
05/04 15:01223,900.0024,000.0023,558.6424,400.001,630.0031.0150
05/04 09:36123,850.0023,950.0023,498.0024,350.001,624.0031.05100
วันพุธที่ 4 เมษายน 2555
04/04 15:44623,950.0024,050.0023,604.1224,450.001,633.5031.0350
04/04 14:16524,000.0024,100.0023,649.6024,500.001,636.5031.0050
04/04 14:08424,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,640.0031.0050
04/04 10:27324,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,644.0030.9950
04/04 09:43224,050.0024,150.0023,695.0824,550.001,642.0030.9750
04/04 09:28124,100.0024,200.0023,755.7224,600.001,644.5030.98250
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
03/04 15:35224,350.0024,450.0023,998.2824,850.001,675.0030.8250
03/04 09:27124,400.0024,500.0024,043.7624,900.001,678.0030.82150
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555
02/04 16:47324,250.0024,350.0023,892.1624,750.001,666.5030.8550
02/04 15:28224,200.0024,300.0023,846.6824,700.001,664.5030.8350
02/04 09:26124,250.0024,350.0023,892.1624,750.001,670.5030.790
ค่าเฉลี่ยประจำเดือน เมษายน
24,043.8124,143.8123,693.7024,543.811,647.8130.90-100