ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,0445005,544
ทอง 1 สลึง10,08810,588
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์20,17520,675
ทอง 1 บาท40,35040,850

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
23-04-202440,250.00 1,050.0040,350.00 1,050.00
22-04-202441,300.00 300.0041,400.00 300.00
21-04-202441,600.0041,700.00
20-04-202441,600.00 100.0041,700.00 100.00
19-04-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
18-04-202441,350.00 200.0041,450.00 200.00
17-04-202441,550.00 450.0041,650.00 450.00
16-04-202441,100.00 250.0041,200.00 250.00
15-04-202440,850.00 200.0040,950.00 200.00
14-04-202440,650.0040,750.00
13-04-202440,650.00 600.0040,750.00 600.00
12-04-202441,250.00 900.0041,350.00 900.00
11-04-202440,350.0040,450.00
10-04-202440,350.00 150.0040,450.00 150.00
09-04-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
08-04-202440,550.00 400.0040,650.00 400.00
07-04-202440,150.0040,250.00
06-04-202440,150.00 450.0040,250.00 450.00
05-04-202439,700.00 50.0039,800.00 50.00
04-04-202439,750.00 300.0039,850.00 300.00
03-04-202439,450.00 300.0039,550.00 300.00
02-04-202439,150.00 350.0039,250.00 350.00
01-04-202438,800.00 350.0038,900.00 350.00
31-03-202438,450.0038,550.00
30-03-202438,450.0038,550.00
29-03-202438,450.00 600.0038,550.00 600.00
28-03-202437,850.00 250.0037,950.00 250.00
27-03-202437,600.00 100.0037,700.00 100.00
26-03-202437,500.00 200.0037,600.00 200.00
25-03-202437,300.00 50.0037,400.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
23-04-202440,250.00 1,050.0040,345.00 820.00
22-04-202441,300.00 300.0041,165.00 535.00
21-04-202441,600.0041,700.00
20-04-202441,600.00 100.0041,700.00 155.00
19-04-202441,500.00 150.0041,545.00 105.00
18-04-202441,350.00 200.0041,440.00 165.00
17-04-202441,550.00 450.0041,605.00 405.00
16-04-202441,100.00 300.0041,200.00 195.00
15-04-202440,800.00 150.0041,005.00 255.00
14-04-202440,650.0040,750.00
13-04-202440,650.00 600.0040,750.00 585.00
12-04-202441,250.00 900.0041,335.00 900.00
11-04-202440,350.0040,435.00 15.00
10-04-202440,350.00 150.0040,450.00 90.00
09-04-202440,500.00 50.0040,540.00 85.00
08-04-202440,550.00 400.0040,625.00 375.00
07-04-202440,150.0040,250.00
06-04-202440,150.00 450.0040,250.00 510.00
05-04-202439,700.00 50.0039,740.00 85.00
04-04-202439,750.00 300.0039,825.00 305.00
03-04-202439,450.00 300.0039,520.00 310.00
02-04-202439,150.00 350.0039,210.00 390.00
01-04-202438,800.00 350.0038,820.00 270.00
31-03-202438,450.0038,550.00
30-03-202438,450.0038,550.00 5.00
29-03-202438,450.00 450.0038,555.00 425.00
28-03-202438,000.00 400.0038,130.00 435.00
27-03-202437,600.00 50.0037,695.00 25.00
26-03-202437,550.00 250.0037,670.00 285.00
25-03-202437,300.00 50.0037,385.00 35.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
23-04-202440,310.00 780.0040,360.00 780.00
22-04-202441,090.00 510.0041,140.00 560.00
21-04-202441,600.0041,700.00
20-04-202441,600.00 120.0041,700.00 170.00
19-04-202441,480.00 100.0041,530.00 100.00
18-04-202441,380.00 170.0041,430.00 170.00
17-04-202441,550.00 410.0041,600.00 410.00
16-04-202441,140.00 210.0041,190.00 210.00
15-04-202440,930.00 280.0040,980.00 230.00
14-04-202440,650.0040,750.00
13-04-202440,650.00 640.0040,750.00 600.00
12-04-202441,290.00 880.0041,350.00 890.00
11-04-202440,410.00 20.0040,460.00 20.00
10-04-202440,390.00 140.0040,440.00 140.00
09-04-202440,530.00 40.0040,580.00 40.00
08-04-202440,570.00 420.0040,620.00 370.00
07-04-202440,150.0040,250.00
06-04-202440,150.00 470.0040,250.00 520.00
05-04-202439,680.00 120.0039,730.00 120.00
04-04-202439,800.00 320.0039,850.00 320.00
03-04-202439,480.00 300.0039,530.00 300.00
02-04-202439,180.00 410.0039,230.00 410.00
01-04-202438,770.00 320.0038,820.00 270.00
31-03-202438,450.0038,550.00
30-03-202438,450.0038,550.00
29-03-202438,450.00 380.0038,550.00 430.00
28-03-202438,070.00 440.0038,120.00 440.00
27-03-202437,630.00 20.0037,680.00 20.00
26-03-202437,610.00 280.0037,660.00 280.00
25-03-202437,330.00 80.0037,380.00 30.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
23-04-202440,250.00 1,050.0040,350.00 1,050.00
22-04-202441,300.00 300.0041,400.00 300.00
21-04-202441,600.0041,700.00
20-04-202441,600.00 100.0041,700.00 100.00
19-04-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
18-04-202441,350.00 200.0041,450.00 200.00
17-04-202441,550.00 450.0041,650.00 450.00
16-04-202441,100.00 250.0041,200.00 250.00
15-04-202440,850.00 200.0040,950.00 200.00
14-04-202440,650.0040,750.00
13-04-202440,650.00 600.0040,750.00 600.00
12-04-202441,250.00 900.0041,350.00 900.00
11-04-202440,350.0040,450.00
10-04-202440,350.00 150.0040,450.00 150.00
09-04-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
08-04-202440,550.00 400.0040,650.00 400.00
07-04-202440,150.0040,250.00
06-04-202440,150.00 450.0040,250.00 450.00
05-04-202439,700.00 50.0039,800.00 50.00
04-04-202439,750.00 300.0039,850.00 300.00
03-04-202439,450.00 300.0039,550.00 300.00
02-04-202439,150.00 400.0039,250.00 400.00
01-04-202438,750.00 300.0038,850.00 300.00
31-03-202438,450.0038,550.00
30-03-202438,450.0038,550.00
29-03-202438,450.00 600.0038,550.00 600.00
28-03-202437,850.00 250.0037,950.00 250.00
27-03-202437,600.00 100.0037,700.00 100.00
26-03-202437,500.00 200.0037,600.00 200.00
25-03-202437,300.00 50.0037,400.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
23-04-202440,300.00 800.0040,400.00 800.00
22-04-202441,100.00 500.0041,200.00 500.00
21-04-202441,600.0041,700.00
20-04-202441,600.00 100.0041,700.00 100.00
19-04-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
18-04-202441,350.00 200.0041,450.00 200.00
17-04-202441,550.00 450.0041,650.00 450.00
16-04-202441,100.00 200.0041,200.00 200.00
15-04-202440,900.00 550.0041,000.00 550.00
14-04-202441,450.0041,550.00
13-04-202441,450.00 200.0041,550.00 200.00
12-04-202441,250.00 900.0041,350.00 900.00
11-04-202440,350.0040,450.00
10-04-202440,350.00 150.0040,450.00 150.00
09-04-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
08-04-202440,550.00 400.0040,650.00 400.00
07-04-202440,150.0040,250.00
06-04-202440,150.00 450.0040,250.00 450.00
05-04-202439,700.00 50.0039,800.00 50.00
04-04-202439,750.00 300.0039,850.00 300.00
03-04-202439,450.00 300.0039,550.00 300.00
02-04-202439,150.00 400.0039,250.00 400.00
01-04-202438,750.00 300.0038,850.00 300.00
31-03-202438,450.0038,550.00
30-03-202438,450.0038,550.00
29-03-202438,450.00 400.0038,550.00 400.00
28-03-202438,050.00 450.0038,150.00 450.00
27-03-202437,600.00 50.0037,700.00 50.00
26-03-202437,550.00 250.0037,650.00 250.00
25-03-202437,300.00 50.0037,400.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
23-04-202439,522.10 1,030.8840,850.00 1,050.00
22-04-202440,553.00 303.2041,900.00 300.00
21-04-202440,856.2042,200.00
20-04-202440,856.20 106.1042,200.00 100.00
19-04-202440,750.10 151.5842,100.00 150.00
18-04-202440,598.50 197.1241,950.00 200.00
17-04-202440,795.60 439.6642,150.00 450.00
16-04-202440,355.90 242.5241,700.00 250.00
15-04-202440,113.40 197.0641,450.00 200.00
14-04-202439,916.30 0.0241,250.00
13-04-202439,916.30 591.2241,250.00 600.00
12-04-202440,507.50 879.3241,850.00 900.00
11-04-202439,628.20 0.0440,950.00
10-04-202439,628.20 136.4640,950.00 150.00
09-04-202439,764.70 60.6241,100.00 50.00
08-04-202439,825.30 394.1241,150.00 400.00
07-04-202439,431.20 0.0440,750.00
06-04-202439,431.20 439.6640,750.00 450.00
05-04-202438,991.50 45.4840,300.00 50.00
04-04-202439,037.00 303.2040,350.00 300.00
03-04-202438,733.80 288.0040,050.00 300.00
02-04-202438,445.80 348.6639,750.00 350.00
01-04-202438,097.10 333.4839,400.00 350.00
31-03-202437,763.60 0.0439,050.00
30-03-202437,763.60 0.0439,050.00
29-03-202437,763.60 591.2639,050.00 600.00
28-03-202437,172.30 242.5238,450.00 250.00
27-03-202436,929.80 106.1638,200.00 100.00
26-03-202436,823.60 197.0438,100.00 200.00
25-03-202436,626.60 45.4637,900.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org