ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง3,7385004,238
ทอง 1 สลึง7,4757,975
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์14,95015,450
ทอง 1 บาท29,90030,400

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
18-05-202229,800.0029,900.00
17-05-202229,800.00 100.0029,900.00 100.00
16-05-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
15-05-202229,800.0029,900.00
14-05-202229,800.00 150.0029,900.00 150.00
13-05-202229,950.00 400.0030,050.00 400.00
12-05-202230,350.00 50.0030,450.00 50.00
11-05-202230,300.00 50.0030,400.00 50.00
10-05-202230,350.00 150.0030,450.00 150.00
09-05-202230,500.0030,600.00
08-05-202230,500.0030,600.00
07-05-202230,500.0030,600.00
06-05-202230,500.0030,600.00
05-05-202230,500.00 200.0030,600.00 200.00
04-05-202230,300.0030,400.00
03-05-202230,300.00 250.0030,400.00 250.00
02-05-202230,550.00 200.0030,650.00 200.00
01-05-202230,750.0030,850.00
30-04-202230,750.00 200.0030,850.00 200.00
29-04-202230,950.00 250.0031,050.00 250.00
28-04-202230,700.00 50.0030,800.00 50.00
27-04-202230,750.0030,850.00
26-04-202230,750.00 100.0030,850.00 100.00
25-04-202230,850.00 200.0030,950.00 200.00
24-04-202231,050.0031,150.00
23-04-202231,050.00 100.0031,150.00 100.00
22-04-202231,150.00 50.0031,250.00 50.00
21-04-202231,100.0031,200.00
20-04-202231,100.00 350.0031,200.00 350.00
19-04-202231,450.00 150.0031,550.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
18-05-202229,650.00 240.0029,705.00 240.00
17-05-202229,890.00 280.0029,945.00 275.00
16-05-202229,610.00 190.0029,670.00 230.00
15-05-202229,800.0029,900.00
14-05-202229,800.00 50.0029,900.00 10.00
13-05-202229,850.00 420.0029,910.00 415.00
12-05-202230,270.00 5.0030,325.00 5.00
11-05-202230,275.00 95.0030,330.00 95.00
10-05-202230,370.00 85.0030,425.00 85.00
09-05-202230,455.00 45.0030,510.00 90.00
08-05-202230,500.0030,600.00
07-05-202230,500.00 75.0030,600.00 30.00
06-05-202230,575.00 10.0030,630.00 10.00
05-05-202230,585.00 270.0030,640.00 270.00
04-05-202230,315.00 75.0030,370.00 75.00
03-05-202230,390.00 160.0030,445.00 160.00
02-05-202230,550.00 200.0030,605.00 245.00
01-05-202230,750.0030,850.00
30-04-202230,750.00 215.0030,850.00 170.00
29-04-202230,965.00 240.0031,020.00 240.00
28-04-202230,725.00 85.0030,780.00 85.00
27-04-202230,810.00 25.0030,865.00 25.00
26-04-202230,835.00 140.0030,890.00 140.00
25-04-202230,695.00 355.0030,750.00 400.00
24-04-202231,050.0031,150.00
23-04-202231,050.00 40.0031,150.00 5.00
22-04-202231,090.00 40.0031,145.00 40.00
21-04-202231,050.00 75.0031,105.00 75.00
20-04-202231,125.00 435.0031,180.00 435.00
19-04-202231,560.00 100.0031,615.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
18-05-202229,660.00 210.0029,710.00 210.00
17-05-202229,870.00 250.0029,920.00 250.00
16-05-202229,620.00 180.0029,670.00 230.00
15-05-202229,800.0029,900.00
14-05-202229,800.00 70.0029,900.00 20.00
13-05-202229,870.00 410.0029,920.00 410.00
12-05-202230,280.0030,330.00
11-05-202230,280.00 100.0030,330.00 100.00
10-05-202230,380.00 80.0030,430.00 80.00
09-05-202230,460.00 40.0030,510.00 90.00
08-05-202230,500.0030,600.00
07-05-202230,500.00 70.0030,600.00 20.00
06-05-202230,570.00 10.0030,620.00 10.00
05-05-202230,580.00 260.0030,630.00 260.00
04-05-202230,320.00 40.0030,370.00 40.00
03-05-202230,360.00 200.0030,410.00 200.00
02-05-202230,560.00 190.0030,610.00 240.00
01-05-202230,750.0030,850.00
30-04-202230,750.00 210.0030,850.00 160.00
29-04-202230,960.00 240.0031,010.00 240.00
28-04-202230,720.00 90.0030,770.00 90.00
27-04-202230,810.00 10.0030,860.00 10.00
26-04-202230,820.00 110.0030,870.00 110.00
25-04-202230,710.00 340.0030,760.00 390.00
24-04-202231,050.0031,150.00
23-04-202231,050.00 50.0031,150.00
22-04-202231,100.00 20.0031,150.00 20.00
21-04-202231,080.00 80.0031,130.00 80.00
20-04-202231,160.00 400.0031,210.00 400.00
19-04-202231,560.00 110.0031,610.00 110.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
18-05-202229,800.0029,900.00
17-05-202229,800.00 100.0029,900.00 100.00
16-05-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
15-05-202229,800.0029,900.00
14-05-202229,800.00 150.0029,900.00 150.00
13-05-202229,950.00 400.0030,050.00 400.00
12-05-202230,350.00 50.0030,450.00 50.00
11-05-202230,300.00 50.0030,400.00 50.00
10-05-202230,350.00 150.0030,450.00 150.00
09-05-202230,500.0030,600.00
08-05-202230,500.0030,600.00
07-05-202230,500.0030,600.00
06-05-202230,500.0030,600.00
05-05-202230,500.00 200.0030,600.00 200.00
04-05-202230,300.0030,400.00
03-05-202230,300.00 250.0030,400.00 250.00
02-05-202230,550.00 200.0030,650.00 200.00
01-05-202230,750.0030,850.00
30-04-202230,750.00 200.0030,850.00 200.00
29-04-202230,950.00 250.0031,050.00 250.00
28-04-202230,700.00 50.0030,800.00 50.00
27-04-202230,750.0030,850.00
26-04-202230,750.00 100.0030,850.00 100.00
25-04-202230,850.00 200.0030,950.00 200.00
24-04-202231,050.0031,150.00
23-04-202231,050.00 100.0031,150.00 100.00
22-04-202231,150.00 50.0031,250.00 50.00
21-04-202231,100.0031,200.00
20-04-202231,100.00 350.0031,200.00 350.00
19-04-202231,450.00 150.0031,550.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
18-05-202229,600.00 200.0029,700.00 200.00
17-05-202229,800.00 150.0029,900.00 150.00
16-05-202229,650.00 150.0029,750.00 150.00
15-05-202229,800.0029,900.00
14-05-202229,800.00 50.0029,900.00 50.00
13-05-202229,850.00 400.0029,950.00 400.00
12-05-202230,250.0030,350.00
11-05-202230,250.00 100.0030,350.00 100.00
10-05-202230,350.00 50.0030,450.00 50.00
09-05-202230,400.00 100.0030,500.00 100.00
08-05-202230,500.0030,600.00
07-05-202230,500.00 50.0030,600.00 50.00
06-05-202230,550.00 50.0030,650.00 50.00
05-05-202230,500.00 200.0030,600.00 200.00
04-05-202230,300.00 50.0030,400.00 50.00
03-05-202230,350.00 200.0030,450.00 200.00
02-05-202230,550.00 200.0030,650.00 200.00
01-05-202230,750.0030,850.00
30-04-202230,750.00 150.0030,850.00 150.00
29-04-202230,900.00 200.0031,000.00 200.00
28-04-202230,700.00 50.0030,800.00 50.00
27-04-202230,750.00 50.0030,850.00 50.00
26-04-202230,800.00 100.0030,900.00 100.00
25-04-202230,700.00 350.0030,800.00 350.00
24-04-202231,050.0031,150.00
23-04-202231,050.0031,150.00
22-04-202231,050.0031,150.00
21-04-202231,050.00 50.0031,150.00 50.00
20-04-202231,100.00 400.0031,200.00 400.00
19-04-202231,500.00 100.0031,600.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 17 ตุลาคม 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
18-05-202229,258.8030,400.00
17-05-202229,258.80 91.0030,400.00 100.00
16-05-202229,167.80 90.9630,300.00 100.00
15-05-202229,258.8030,400.00
14-05-202229,258.80 151.6030,400.00 150.00
13-05-202229,410.40 394.2030,550.00 400.00
12-05-202229,804.60 45.4630,950.00 50.00
11-05-202229,759.10 45.5230,900.00 50.00
10-05-202229,804.60 151.6430,950.00 150.00
09-05-202229,956.20 0.0431,100.00
08-05-202229,956.20 0.0431,100.00
07-05-202229,956.20 0.0431,100.00
06-05-202229,956.20 0.0431,100.00
05-05-202229,956.20 197.0631,100.00 200.00
04-05-202229,759.10 0.0230,900.00
03-05-202229,759.10 242.5230,900.00 250.00
02-05-202230,001.60 197.0631,150.00 200.00
01-05-202230,198.70 0.0231,350.00
30-04-202230,198.70 197.0831,350.00 200.00
29-04-202230,395.80 242.6031,550.00 250.00
28-04-202230,153.20 45.4631,300.00 50.00
27-04-202230,198.70 0.0231,350.00
26-04-202230,198.70 90.9831,350.00 100.00
25-04-202230,289.70 197.1231,450.00 200.00
24-04-202230,486.80 0.0431,650.00
23-04-202230,486.80 106.1431,650.00 100.00
22-04-202230,592.90 45.4831,750.00 50.00
21-04-202230,547.4031,700.00
20-04-202230,547.40 333.5031,700.00 350.00
19-04-202230,880.90 151.5832,050.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org

5/5 (1 Review)