ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง4,0255004,525
ทอง 1 สลึง8,0508,550
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์16,10016,600
ทอง 1 บาท32,20032,700

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
09-06-202332,100.0032,200.00
08-06-202332,100.00 100.0032,200.00 100.00
07-06-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
06-06-202332,150.00 100.0032,250.00 100.00
05-06-202332,050.00 50.0032,150.00 50.00
04-06-202332,100.0032,200.00
03-06-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
02-06-202332,250.00 100.0032,350.00 100.00
01-06-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
31-05-202332,100.00 100.0032,200.00 100.00
30-05-202332,000.00 100.0032,100.00 100.00
29-05-202331,900.00 100.0032,000.00 100.00
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 50.0032,100.00 50.00
26-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
25-05-202332,050.00 150.0032,150.00 150.00
24-05-202332,200.00 150.0032,300.00 150.00
23-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
22-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
19-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
18-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
17-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
16-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
15-05-202332,150.00 150.0032,250.00 150.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 100.0032,400.00 100.00
12-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
11-05-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
09-06-202332,135.00 65.0032,205.00 75.00
08-06-202332,070.00 120.0032,130.00 120.00
07-06-202332,190.00 30.0032,250.00 30.00
06-06-202332,220.00 185.0032,280.00 185.00
05-06-202332,035.00 65.0032,095.00 105.00
04-06-202332,100.0032,200.00
03-06-202332,100.00 230.0032,200.00 190.00
02-06-202332,330.00 90.0032,390.00 90.00
01-06-202332,240.00 90.0032,300.00 85.00
31-05-202332,150.00 75.0032,215.00 80.00
30-05-202332,075.00 120.0032,135.00 120.00
29-05-202331,955.00 45.0032,015.00 85.00
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 35.0032,100.00 75.00
26-05-202331,965.00 160.0032,025.00 160.00
25-05-202332,125.00 155.0032,185.00 155.00
24-05-202332,280.00 155.0032,340.00 155.00
23-05-202332,125.0032,185.00
22-05-202332,125.00 25.0032,185.00 15.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 175.0032,200.00 215.00
19-05-202331,925.00 130.0031,985.00 130.00
18-05-202332,055.00 130.0032,115.00 130.00
17-05-202332,185.0032,245.00
16-05-202332,185.00 20.0032,245.00 20.00
15-05-202332,165.00 135.0032,225.00 175.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 90.0032,400.00 130.00
12-05-202332,210.00 165.0032,270.00 165.00
11-05-202332,375.00 75.0032,435.00 80.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
09-06-202332,150.00 70.0032,200.00 70.00
08-06-202332,080.00 130.0032,130.00 130.00
07-06-202332,210.00 10.0032,260.00 10.00
06-06-202332,220.00 180.0032,270.00 180.00
05-06-202332,040.00 60.0032,090.00 110.00
04-06-202332,100.0032,200.00
03-06-202332,100.00 240.0032,200.00 190.00
02-06-202332,340.00 100.0032,390.00 100.00
01-06-202332,240.00 90.0032,290.00 90.00
31-05-202332,150.00 80.0032,200.00 80.00
30-05-202332,070.00 110.0032,120.00 110.00
29-05-202331,960.00 40.0032,010.00 90.00
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 20.0032,100.00 70.00
26-05-202331,980.00 150.0032,030.00 150.00
25-05-202332,130.00 140.0032,180.00 140.00
24-05-202332,270.00 140.0032,320.00 140.00
23-05-202332,130.00 10.0032,180.00 10.00
22-05-202332,140.00 40.0032,190.00 10.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 160.0032,200.00 210.00
19-05-202331,940.00 130.0031,990.00 130.00
18-05-202332,070.00 110.0032,120.00 110.00
17-05-202332,180.00 20.0032,230.00 20.00
16-05-202332,200.00 20.0032,250.00 20.00
15-05-202332,180.00 120.0032,230.00 170.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 80.0032,400.00 130.00
12-05-202332,220.00 160.0032,270.00 160.00
11-05-202332,380.00 70.0032,430.00 70.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
09-06-202332,100.0032,200.00
08-06-202332,100.00 100.0032,200.00 100.00
07-06-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
06-06-202332,150.00 100.0032,250.00 100.00
05-06-202332,050.00 50.0032,150.00 50.00
04-06-202332,100.0032,200.00
03-06-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
02-06-202332,250.00 100.0032,350.00 100.00
01-06-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
31-05-202332,100.00 100.0032,200.00 100.00
30-05-202332,000.00 100.0032,100.00 100.00
29-05-202331,900.00 100.0032,000.00 100.00
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 50.0032,100.00 50.00
26-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
25-05-202332,050.00 150.0032,150.00 150.00
24-05-202332,200.00 150.0032,300.00 150.00
23-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
22-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
19-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
18-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
17-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
16-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
15-05-202332,150.00 150.0032,250.00 150.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 100.0032,400.00 100.00
12-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
11-05-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
09-06-202332,100.00 50.0032,200.00 50.00
08-06-202332,050.00 150.0032,150.00 150.00
07-06-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
06-06-202332,150.00 100.0032,250.00 100.00
05-06-202332,050.00 50.0032,150.00 50.00
04-06-202332,100.0032,200.00
03-06-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
02-06-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
01-06-202332,200.00 100.0032,300.00 100.00
31-05-202332,100.00 50.0032,200.00 50.00
30-05-202332,050.00 150.0032,150.00 150.00
29-05-202331,900.00 100.0032,000.00 100.00
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 50.0032,100.00 50.00
26-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
25-05-202332,050.00 200.0032,150.00 200.00
24-05-202332,250.00 150.0032,350.00 150.00
23-05-202332,100.00 50.0032,200.00 50.00
22-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
19-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
18-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
17-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
16-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
15-05-202332,150.00 150.0032,250.00 150.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 100.0032,400.00 100.00
12-05-202332,200.00 150.0032,300.00 150.00
11-05-202332,350.00 50.0032,450.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 18 กันยายน 2565 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
09-06-202331,517.60 0.0432,700.00
08-06-202331,517.60 106.1632,700.00 100.00
07-06-202331,623.80 45.4632,800.00 50.00
06-06-202331,578.30 106.0832,750.00 100.00
05-06-202331,472.20 45.4432,650.00 50.00
04-06-202331,517.60 0.0432,700.00
03-06-202331,517.60 151.5632,700.00 150.00
02-06-202331,669.20 90.9432,850.00 100.00
01-06-202331,578.30 60.6832,750.00 50.00
31-05-202331,517.60 90.9432,700.00 100.00
30-05-202331,426.70 106.0832,600.00 100.00
29-05-202331,320.60 106.1432,500.00 100.00
28-05-202331,426.70 0.0232,600.00
27-05-202331,426.70 45.4832,600.00 50.00
26-05-202331,381.20 91.0032,550.00 100.00
25-05-202331,472.20 151.6432,650.00 150.00
24-05-202331,623.80 151.5632,800.00 150.00
23-05-202331,472.20 106.1432,650.00 100.00
22-05-202331,578.30 60.6832,750.00 50.00
21-05-202331,517.60 0.0432,700.00
20-05-202331,517.60 136.4432,700.00 150.00
19-05-202331,381.20 91.0032,550.00 100.00
18-05-202331,472.20 106.1432,650.00 100.00
17-05-202331,578.30 45.5232,750.00 50.00
16-05-202331,623.80 45.4632,800.00 50.00
15-05-202331,578.30 136.4232,750.00 150.00
14-05-202331,714.70 0.0232,900.00
13-05-202331,714.70 90.9232,900.00 100.00
12-05-202331,623.80 45.4432,800.00 50.00
11-05-202331,669.20 45.4632,850.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org