ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,0565005,556
ทอง 1 สลึง10,11310,613
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์20,22520,725
ทอง 1 บาท40,45040,950

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
17-06-202440,350.0040,450.00
16-06-202440,350.0040,450.00
15-06-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
14-06-202440,300.00 200.0040,400.00 200.00
13-06-202440,100.0040,200.00
12-06-202440,100.00 50.0040,200.00 50.00
11-06-202440,050.00 50.0040,150.00 50.00
10-06-202440,000.00 50.0040,100.00 50.00
09-06-202440,050.0040,150.00
08-06-202440,050.00 300.0040,150.00 300.00
07-06-202440,350.00 300.0040,450.00 300.00
06-06-202440,650.00 250.0040,750.00 250.00
05-06-202440,400.00 100.0040,500.00 100.00
04-06-202440,300.00 200.0040,400.00 200.00
03-06-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
02-06-202440,550.0040,650.00
01-06-202440,550.00 150.0040,650.00 150.00
31-05-202440,700.00 100.0040,800.00 100.00
30-05-202440,600.00 100.0040,700.00 100.00
29-05-202440,700.00 150.0040,800.00 150.00
28-05-202440,550.0040,650.00
27-05-202440,550.00 100.0040,650.00 100.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 100.0040,550.00 100.00
24-05-202440,550.00 300.0040,650.00 300.00
23-05-202440,850.00 600.0040,950.00 600.00
22-05-202441,450.00 50.0041,550.00 50.00
21-05-202441,400.00 100.0041,500.00 100.00
20-05-202441,500.00 400.0041,600.00 400.00
19-05-202441,100.0041,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
17-06-202440,380.0040,450.00
16-06-202440,380.0040,450.00
15-06-202440,380.00 60.0040,450.00 65.00
14-06-202440,440.00 425.0040,515.00 420.00
13-06-202440,015.00 60.0040,095.00 55.00
12-06-202440,075.00 5.0040,150.00 5.00
11-06-202440,070.00 65.0040,145.00 65.00
10-06-202440,005.00 205.0040,080.00 70.00
09-06-202440,210.0040,150.00
08-06-202440,210.00 55.0040,150.00 200.00
07-06-202440,265.00 430.0040,350.00 420.00
06-06-202440,695.00 245.0040,770.00 245.00
05-06-202440,450.00 195.0040,525.00 195.00
04-06-202440,255.00 275.0040,330.00 275.00
03-06-202440,530.00 115.0040,605.00 45.00
02-06-202440,645.0040,650.00
01-06-202440,645.00 85.0040,650.00 155.00
31-05-202440,730.00 115.0040,805.00 115.00
30-05-202440,615.00 110.0040,690.00 110.00
29-05-202440,725.00 135.0040,800.00 135.00
28-05-202440,590.00 10.0040,665.00 10.00
27-05-202440,580.00 25.0040,655.00 105.00
26-05-202440,555.0040,550.00
25-05-202440,555.00 10.0040,550.00 95.00
24-05-202440,565.00 285.0040,645.00 290.00
23-05-202440,850.00 595.0040,935.00 590.00
22-05-202441,445.00 41,445.0041,525.00 41,525.00
20-05-202441,370.00 285.0041,455.00 255.00
19-05-202441,085.0041,200.00
18-05-202441,085.00 41,085.0041,200.00 41,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
17-06-202440,350.0040,450.00
16-06-202440,350.0040,450.00
15-06-202440,350.00 80.0040,450.00 30.00
14-06-202440,430.00 380.0040,480.00 380.00
13-06-202440,050.00 60.0040,100.00 60.00
12-06-202440,110.00 10.0040,160.00 10.00
11-06-202440,100.00 60.0040,150.00 60.00
10-06-202440,040.00 10.0040,090.00 60.00
09-06-202440,050.0040,150.00
08-06-202440,050.00 290.0040,150.00 240.00
07-06-202440,340.00 380.0040,390.00 380.00
06-06-202440,720.00 260.0040,770.00 260.00
05-06-202440,460.00 160.0040,510.00 160.00
04-06-202440,300.00 240.0040,350.00 240.00
03-06-202440,540.00 10.0040,590.00 60.00
02-06-202440,550.0040,650.00
01-06-202440,550.00 190.0040,650.00 140.00
31-05-202440,740.00 120.0040,790.00 120.00
30-05-202440,620.00 120.0040,670.00 120.00
29-05-202440,740.00 110.0040,790.00 110.00
28-05-202440,630.00 60.0040,680.00 60.00
27-05-202440,570.00 120.0040,620.00 70.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 140.0040,550.00 90.00
24-05-202440,590.00 300.0040,640.00 300.00
23-05-202440,890.00 600.0040,940.00 600.00
22-05-202441,490.00 41,490.0041,540.00 41,540.00
20-05-202441,450.00 350.0041,500.00 300.00
19-05-202441,100.0041,200.00
18-05-202441,100.00 41,100.0041,200.00 41,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
17-06-202440,350.0040,450.00
16-06-202440,350.0040,450.00
15-06-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
14-06-202440,300.00 200.0040,400.00 200.00
13-06-202440,100.0040,200.00
12-06-202440,100.00 50.0040,200.00 50.00
11-06-202440,050.00 50.0040,150.00 50.00
10-06-202440,000.00 50.0040,100.00 50.00
09-06-202440,050.0040,150.00
08-06-202440,050.00 300.0040,150.00 300.00
07-06-202440,350.00 300.0040,450.00 300.00
06-06-202440,650.00 250.0040,750.00 250.00
05-06-202440,400.00 100.0040,500.00 100.00
04-06-202440,300.00 200.0040,400.00 200.00
03-06-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
02-06-202440,550.0040,650.00
01-06-202440,550.00 150.0040,650.00 150.00
31-05-202440,700.00 100.0040,800.00 100.00
30-05-202440,600.00 100.0040,700.00 100.00
29-05-202440,700.00 150.0040,800.00 150.00
28-05-202440,550.0040,650.00
27-05-202440,550.00 100.0040,650.00 100.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 100.0040,550.00 100.00
24-05-202440,550.00 300.0040,650.00 300.00
23-05-202440,850.00 600.0040,950.00 600.00
22-05-202441,450.00 41,450.0041,550.00 41,550.00
20-05-202441,450.00 350.0041,550.00 350.00
19-05-202441,100.0041,200.00
18-05-202441,100.00 41,100.0041,200.00 41,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
17-06-202440,350.0040,450.00
16-06-202440,350.0040,450.00
15-06-202440,350.00 100.0040,450.00 100.00
14-06-202440,450.00 400.0040,550.00 400.00
13-06-202440,050.00 50.0040,150.00 50.00
12-06-202440,100.00 50.0040,200.00 50.00
11-06-202440,050.00 50.0040,150.00 50.00
10-06-202440,000.00 50.0040,100.00 50.00
09-06-202440,050.0040,150.00
08-06-202440,050.00 250.0040,150.00 250.00
07-06-202440,300.00 350.0040,400.00 350.00
06-06-202440,650.00 200.0040,750.00 200.00
05-06-202440,450.00 150.0040,550.00 150.00
04-06-202440,300.00 200.0040,400.00 200.00
03-06-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
02-06-202440,550.0040,650.00
01-06-202440,550.00 150.0040,650.00 150.00
31-05-202440,700.00 100.0040,800.00 100.00
30-05-202440,600.00 100.0040,700.00 100.00
29-05-202440,700.00 150.0040,800.00 150.00
28-05-202440,550.0040,650.00
27-05-202440,550.00 100.0040,650.00 100.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 100.0040,550.00 100.00
24-05-202440,550.00 300.0040,650.00 300.00
23-05-202440,850.00 600.0040,950.00 600.00
22-05-202441,450.00 41,450.0041,550.00 41,550.00
20-05-202441,400.00 300.0041,500.00 300.00
19-05-202441,100.0041,200.00
18-05-202441,100.00 41,100.0041,200.00 41,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
17-06-202439,628.20 0.0440,950.00
16-06-202439,628.20 0.0440,950.00
15-06-202439,628.20 60.6440,950.00 50.00
14-06-202439,567.60 181.9040,900.00 200.00
13-06-202439,385.70 0.0240,700.00
12-06-202439,385.70 60.6840,700.00 50.00
11-06-202439,325.00 45.4440,650.00 50.00
10-06-202439,279.60 45.4440,600.00 50.00
09-06-202439,325.00 0.0440,650.00
08-06-202439,325.00 303.1640,650.00 300.00
07-06-202439,628.20 288.0640,950.00 300.00
06-06-202439,916.30 242.5841,250.00 250.00
05-06-202439,673.70 106.1241,000.00 100.00
04-06-202439,567.60 197.1040,900.00 200.00
03-06-202439,764.70 60.6241,100.00 50.00
02-06-202439,825.30 0.0241,150.00
01-06-202439,825.30 136.4841,150.00 150.00
31-05-202439,961.80 90.9641,300.00 100.00
30-05-202439,870.80 91.0041,200.00 100.00
29-05-202439,961.80 136.4641,300.00 150.00
28-05-202439,825.30 0.0241,150.00
27-05-202439,825.30 106.1241,150.00 100.00
26-05-202439,719.2041,050.00
25-05-202439,719.20 106.1041,050.00 100.00
24-05-202439,825.30 288.0841,150.00 300.00
23-05-202440,113.40 591.2441,450.00 600.00
22-05-202440,704.60 45.5042,050.00 50.00
21-05-202440,659.10 90.9842,000.00 100.00
20-05-202440,750.10 394.1842,100.00 400.00
19-05-202440,355.90 0.0241,700.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org