ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง4,0195004,519
ทอง 1 สลึง8,0388,538
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์16,07516,575
ทอง 1 บาท32,15032,650

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
01-10-202332,050.0032,150.00
30-09-202332,050.00 200.0032,150.00 200.00
29-09-202332,250.00 300.0032,350.00 300.00
28-09-202332,550.00 200.0032,650.00 200.00
27-09-202332,750.00 50.0032,850.00 50.00
26-09-202332,800.00 50.0032,900.00 50.00
25-09-202332,750.0032,850.00
24-09-202332,750.0032,850.00
23-09-202332,750.00 50.0032,850.00 50.00
22-09-202332,800.0032,900.00
21-09-202332,800.0032,900.00
20-09-202332,800.00 100.0032,900.00 100.00
19-09-202332,700.00 300.0032,800.00 300.00
18-09-202332,400.0032,500.00
17-09-202332,400.0032,500.00
16-09-202332,400.00 50.0032,500.00 50.00
15-09-202332,350.00 150.0032,450.00 150.00
14-09-202332,200.0032,300.00
13-09-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
12-09-202332,250.0032,350.00
11-09-202332,250.0032,350.00
10-09-202332,250.0032,350.00
09-09-202332,250.0032,350.00
08-09-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
07-09-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
06-09-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
05-09-202332,300.00 50.0032,400.00 50.00
04-09-202332,250.00 150.0032,350.00 150.00
03-09-202332,100.0032,200.00
02-09-202332,100.0032,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
01-10-202332,050.0032,150.00
30-09-202332,050.00 210.0032,150.00 170.00
29-09-202332,260.00 295.0032,320.00 290.00
28-09-202332,555.00 160.0032,610.00 165.00
27-09-202332,715.00 105.0032,775.00 105.00
26-09-202332,820.00 20.0032,880.00 20.00
25-09-202332,800.00 50.0032,860.00 10.00
24-09-202332,750.0032,850.00
23-09-202332,750.00 10.0032,850.00 30.00
22-09-202332,760.00 60.0032,820.00 55.00
21-09-202332,820.00 30.0032,875.00 30.00
20-09-202332,850.00 70.0032,905.00 65.00
19-09-202332,780.00 320.0032,840.00 320.00
18-09-202332,460.00 60.0032,520.00 20.00
17-09-202332,400.0032,500.00
16-09-202332,400.00 5.0032,500.00 50.00
15-09-202332,395.00 170.0032,450.00 165.00
14-09-202332,225.00 40.0032,285.00 35.00
13-09-202332,265.00 20.0032,320.00 15.00
12-09-202332,245.00 55.0032,305.00 50.00
11-09-202332,300.00 50.0032,355.00 5.00
10-09-202332,250.0032,350.00
09-09-202332,250.00 35.0032,350.00 10.00
08-09-202332,285.00 15.0032,340.00 15.00
07-09-202332,300.00 30.0032,355.00 25.00
06-09-202332,270.00 55.0032,330.00 55.00
05-09-202332,325.00 55.0032,385.00 60.00
04-09-202332,270.00 170.0032,325.00 125.00
03-09-202332,100.0032,200.00
02-09-202332,100.00 15.0032,200.00 25.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
01-10-202332,050.0032,150.00
30-09-202332,050.00 230.0032,150.00 180.00
29-09-202332,280.00 270.0032,330.00 270.00
28-09-202332,550.00 170.0032,600.00 170.00
27-09-202332,720.00 100.0032,770.00 100.00
26-09-202332,820.00 20.0032,870.00 20.00
25-09-202332,800.00 50.0032,850.00
24-09-202332,750.0032,850.00
23-09-202332,750.00 30.0032,850.00 20.00
22-09-202332,780.00 60.0032,830.00 60.00
21-09-202332,840.00 20.0032,890.00 20.00
20-09-202332,860.00 60.0032,910.00 60.00
19-09-202332,800.00 330.0032,850.00 330.00
18-09-202332,470.00 70.0032,520.00 20.00
17-09-202332,400.0032,500.00
16-09-202332,400.00 10.0032,500.00 40.00
15-09-202332,410.00 180.0032,460.00 180.00
14-09-202332,230.00 40.0032,280.00 40.00
13-09-202332,270.00 10.0032,320.00 10.00
12-09-202332,260.00 40.0032,310.00 40.00
11-09-202332,300.00 50.0032,350.00
10-09-202332,250.0032,350.00
09-09-202332,250.00 40.0032,350.00 10.00
08-09-202332,290.00 10.0032,340.00 10.00
07-09-202332,300.00 20.0032,350.00 20.00
06-09-202332,280.00 50.0032,330.00 50.00
05-09-202332,330.00 60.0032,380.00 60.00
04-09-202332,270.00 170.0032,320.00 120.00
03-09-202332,100.0032,200.00
02-09-202332,100.00 20.0032,200.00 30.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
01-10-202332,050.0032,150.00
30-09-202332,050.00 200.0032,150.00 200.00
29-09-202332,250.00 300.0032,350.00 300.00
28-09-202332,550.00 200.0032,650.00 200.00
27-09-202332,750.00 50.0032,850.00 50.00
26-09-202332,800.00 50.0032,900.00 50.00
25-09-202332,750.0032,850.00
24-09-202332,750.0032,850.00
23-09-202332,750.00 50.0032,850.00 50.00
22-09-202332,800.0032,900.00
21-09-202332,800.0032,900.00
20-09-202332,800.00 100.0032,900.00 100.00
19-09-202332,700.00 300.0032,800.00 300.00
18-09-202332,400.0032,500.00
17-09-202332,400.0032,500.00
16-09-202332,400.00 50.0032,500.00 50.00
15-09-202332,350.00 150.0032,450.00 150.00
14-09-202332,200.0032,300.00
13-09-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
12-09-202332,250.0032,350.00
11-09-202332,250.0032,350.00
10-09-202332,250.0032,350.00
09-09-202332,250.0032,350.00
08-09-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
07-09-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
06-09-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
05-09-202332,300.00 50.0032,400.00 50.00
04-09-202332,250.00 150.0032,350.00 150.00
03-09-202332,100.0032,200.00
02-09-202332,100.0032,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
01-10-202332,050.0032,150.00
30-09-202332,050.00 200.0032,150.00 200.00
29-09-202332,250.00 300.0032,350.00 300.00
28-09-202332,550.00 150.0032,650.00 150.00
27-09-202332,700.00 100.0032,800.00 100.00
26-09-202332,800.00 50.0032,900.00 50.00
25-09-202332,750.0032,850.00
24-09-202332,750.0032,850.00
23-09-202332,750.0032,850.00
22-09-202332,750.00 50.0032,850.00 50.00
21-09-202332,800.0032,900.00
20-09-202332,800.00 50.0032,900.00 50.00
19-09-202332,750.00 350.0032,850.00 350.00
18-09-202332,400.0032,500.00
17-09-202332,400.0032,500.00
16-09-202332,400.00 50.0032,500.00 50.00
15-09-202332,350.00 150.0032,450.00 150.00
14-09-202332,200.0032,300.00
13-09-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
12-09-202332,250.0032,350.00
11-09-202332,250.0032,350.00
10-09-202332,250.0032,350.00
09-09-202332,250.0032,350.00
08-09-202332,250.0032,350.00
07-09-202332,250.0032,350.00
06-09-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
05-09-202332,300.00 50.0032,400.00 50.00
04-09-202332,250.00 150.0032,350.00 150.00
03-09-202332,100.0032,200.00
02-09-202332,100.0032,200.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
01-10-202331,472.20 0.0432,650.00
30-09-202331,472.20 197.0432,650.00 200.00
29-09-202331,669.20 288.0632,850.00 300.00
28-09-202331,957.30 197.1233,150.00 200.00
27-09-202332,154.40 60.6433,350.00 50.00
26-09-202332,215.00 60.6033,400.00 50.00
25-09-202332,154.40 0.0433,350.00
24-09-202332,154.40 0.0433,350.00
23-09-202332,154.40 60.6433,350.00 50.00
22-09-202332,215.0033,400.00
21-09-202332,215.0033,400.00
20-09-202332,215.00 106.1033,400.00 100.00
19-09-202332,108.90 288.0833,300.00 300.00
18-09-202331,820.80 0.0433,000.00
17-09-202331,820.80 0.0433,000.00
16-09-202331,820.80 60.6433,000.00 50.00
15-09-202331,760.20 136.4032,950.00 150.00
14-09-202331,623.80 0.0432,800.00
13-09-202331,623.80 45.4432,800.00 50.00
12-09-202331,669.20 0.0432,850.00
11-09-202331,669.20 0.0432,850.00
10-09-202331,669.20 0.0432,850.00
09-09-202331,669.20 0.0432,850.00
08-09-202331,669.20 45.4432,850.00 50.00
07-09-202331,623.80 45.4432,800.00 50.00
06-09-202331,669.20 45.4632,850.00 50.00
05-09-202331,714.70 45.5232,900.00 50.00
04-09-202331,669.20 151.6432,850.00 150.00
03-09-202331,517.60 0.0432,700.00
02-09-202331,517.60 0.0432,700.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org