ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง4,0135004,513
ทอง 1 สลึง8,0258,525
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์16,05016,550
ทอง 1 บาท32,10032,600

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 50.0032,100.00 50.00
26-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
25-05-202332,050.00 150.0032,150.00 150.00
24-05-202332,200.00 150.0032,300.00 150.00
23-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
22-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
19-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
18-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
17-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
16-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
15-05-202332,150.00 150.0032,250.00 150.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 100.0032,400.00 100.00
12-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
11-05-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
10-05-202332,300.00 50.0032,400.00 50.00
09-05-202332,250.00 100.0032,350.00 100.00
08-05-202332,350.00 100.0032,450.00 100.00
07-05-202332,250.0032,350.00
06-05-202332,250.00 250.0032,350.00 250.00
05-05-202332,500.00 50.0032,600.00 50.00
04-05-202332,450.00 100.0032,550.00 100.00
03-05-202332,350.00 300.0032,450.00 300.00
02-05-202332,050.00 50.0032,150.00 50.00
01-05-202332,000.00 100.0032,100.00 100.00
30-04-202332,100.0032,200.00
29-04-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 35.0032,100.00 75.00
26-05-202331,965.00 160.0032,025.00 160.00
25-05-202332,125.00 155.0032,185.00 155.00
24-05-202332,280.00 155.0032,340.00 155.00
23-05-202332,125.0032,185.00
22-05-202332,125.00 25.0032,185.00 15.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 175.0032,200.00 215.00
19-05-202331,925.00 130.0031,985.00 130.00
18-05-202332,055.00 130.0032,115.00 130.00
17-05-202332,185.0032,245.00
16-05-202332,185.00 20.0032,245.00 20.00
15-05-202332,165.00 135.0032,225.00 175.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 90.0032,400.00 130.00
12-05-202332,210.00 165.0032,270.00 165.00
11-05-202332,375.00 75.0032,435.00 80.00
10-05-202332,300.00 10.0032,355.00 15.00
09-05-202332,310.00 55.0032,370.00 55.00
08-05-202332,365.00 115.0032,425.00 75.00
07-05-202332,250.0032,350.00
06-05-202332,250.00 215.0032,350.00 170.00
05-05-202332,465.00 50.0032,520.00 60.00
04-05-202332,515.00 185.0032,580.00 190.00
03-05-202332,330.00 240.0032,390.00 240.00
02-05-202332,090.00 15.0032,150.00 15.00
01-05-202332,105.00 5.0032,165.00 35.00
30-04-202332,100.0032,200.00
29-04-202332,100.00 145.0032,200.00 185.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 20.0032,100.00 70.00
26-05-202331,980.00 150.0032,030.00 150.00
25-05-202332,130.00 140.0032,180.00 140.00
24-05-202332,270.00 140.0032,320.00 140.00
23-05-202332,130.00 10.0032,180.00 10.00
22-05-202332,140.00 40.0032,190.00 10.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 160.0032,200.00 210.00
19-05-202331,940.00 130.0031,990.00 130.00
18-05-202332,070.00 110.0032,120.00 110.00
17-05-202332,180.00 20.0032,230.00 20.00
16-05-202332,200.00 20.0032,250.00 20.00
15-05-202332,180.00 120.0032,230.00 170.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 80.0032,400.00 130.00
12-05-202332,220.00 160.0032,270.00 160.00
11-05-202332,380.00 70.0032,430.00 70.00
10-05-202332,310.00 20.0032,360.00 20.00
09-05-202332,330.00 40.0032,380.00 40.00
08-05-202332,370.00 120.0032,420.00 70.00
07-05-202332,250.0032,350.00
06-05-202332,250.00 230.0032,350.00 180.00
05-05-202332,480.00 60.0032,530.00 60.00
04-05-202332,540.00 200.0032,590.00 200.00
03-05-202332,340.00 250.0032,390.00 250.00
02-05-202332,090.00 20.0032,140.00 20.00
01-05-202332,110.00 10.0032,160.00 40.00
30-04-202332,100.0032,200.00
29-04-202332,100.00 130.0032,200.00 180.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 50.0032,100.00 50.00
26-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
25-05-202332,050.00 150.0032,150.00 150.00
24-05-202332,200.00 150.0032,300.00 150.00
23-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
22-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
19-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
18-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
17-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
16-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
15-05-202332,150.00 150.0032,250.00 150.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 100.0032,400.00 100.00
12-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
11-05-202332,250.00 50.0032,350.00 50.00
10-05-202332,300.00 50.0032,400.00 50.00
09-05-202332,250.00 100.0032,350.00 100.00
08-05-202332,350.00 100.0032,450.00 100.00
07-05-202332,250.0032,350.00
06-05-202332,250.00 250.0032,350.00 250.00
05-05-202332,500.00 50.0032,600.00 50.00
04-05-202332,450.00 100.0032,550.00 100.00
03-05-202332,350.00 300.0032,450.00 300.00
02-05-202332,050.00 50.0032,150.00 50.00
01-05-202332,000.00 100.0032,100.00 100.00
30-04-202332,100.0032,200.00
29-04-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
28-05-202332,000.0032,100.00
27-05-202332,000.00 50.0032,100.00 50.00
26-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
25-05-202332,050.00 200.0032,150.00 200.00
24-05-202332,250.00 150.0032,350.00 150.00
23-05-202332,100.00 50.0032,200.00 50.00
22-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
21-05-202332,100.0032,200.00
20-05-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
19-05-202331,950.00 100.0032,050.00 100.00
18-05-202332,050.00 100.0032,150.00 100.00
17-05-202332,150.00 50.0032,250.00 50.00
16-05-202332,200.00 50.0032,300.00 50.00
15-05-202332,150.00 150.0032,250.00 150.00
14-05-202332,300.0032,400.00
13-05-202332,300.00 100.0032,400.00 100.00
12-05-202332,200.00 150.0032,300.00 150.00
11-05-202332,350.00 50.0032,450.00 50.00
10-05-202332,300.00 50.0032,400.00 50.00
09-05-202332,250.00 100.0032,350.00 100.00
08-05-202332,350.00 100.0032,450.00 100.00
07-05-202332,250.0032,350.00
06-05-202332,250.00 200.0032,350.00 200.00
05-05-202332,450.00 50.0032,550.00 50.00
04-05-202332,500.00 150.0032,600.00 150.00
03-05-202332,350.00 300.0032,450.00 300.00
02-05-202332,050.0032,150.00
01-05-202332,050.00 50.0032,150.00 50.00
30-04-202332,100.0032,200.00
29-04-202332,100.00 150.0032,200.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
28-05-202331,426.70 0.0232,600.00
27-05-202331,426.70 45.4832,600.00 50.00
26-05-202331,381.20 91.0032,550.00 100.00
25-05-202331,472.20 151.6432,650.00 150.00
24-05-202331,623.80 151.5632,800.00 150.00
23-05-202331,472.20 106.1432,650.00 100.00
22-05-202331,578.30 60.6832,750.00 50.00
21-05-202331,517.60 0.0432,700.00
20-05-202331,517.60 136.4432,700.00 150.00
19-05-202331,381.20 91.0032,550.00 100.00
18-05-202331,472.20 106.1432,650.00 100.00
17-05-202331,578.30 45.5232,750.00 50.00
16-05-202331,623.80 45.4632,800.00 50.00
15-05-202331,578.30 136.4232,750.00 150.00
14-05-202331,714.70 0.0232,900.00
13-05-202331,714.70 90.9232,900.00 100.00
12-05-202331,623.80 45.4432,800.00 50.00
11-05-202331,669.20 45.4632,850.00 50.00
10-05-202331,714.70 45.5232,900.00 50.00
09-05-202331,669.20 90.9632,850.00 100.00
08-05-202331,760.20 91.0032,950.00 100.00
07-05-202331,669.20 0.0432,850.00
06-05-202331,669.20 242.5632,850.00 250.00
05-05-202331,911.80 45.5033,100.00 50.00
04-05-202331,866.30 106.1233,050.00 100.00
03-05-202331,760.20 288.0032,950.00 300.00
02-05-202331,472.20 45.4632,650.00 50.00
01-05-202331,426.70 90.9232,600.00 100.00
30-04-202331,517.60 0.0432,700.00
29-04-202331,517.60 136.4432,700.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org