ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,2065005,706
ทอง 1 สลึง10,41310,913
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์20,82521,325
ทอง 1 บาท41,65042,150

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
16-07-202441,550.00 350.0041,650.00 350.00
15-07-202441,200.00 150.0041,300.00 150.00
14-07-202441,050.0041,150.00
13-07-202441,050.00 50.0041,150.00 50.00
12-07-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
11-07-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
10-07-202440,750.00 100.0040,850.00 100.00
09-07-202440,650.00 150.0040,750.00 150.00
08-07-202440,800.00 200.0040,900.00 200.00
07-07-202441,000.0041,100.00
06-07-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
05-07-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
04-07-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
03-07-202440,700.00 250.0040,800.00 250.00
02-07-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
01-07-202440,400.0040,500.00
30-06-202440,400.0040,500.00
29-06-202440,400.0040,500.00
28-06-202440,400.00 150.0040,500.00 150.00
27-06-202440,250.00 50.0040,350.00 50.00
26-06-202440,300.00 100.0040,400.00 100.00
25-06-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
24-06-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
23-06-202440,400.0040,500.00
22-06-202440,400.00 450.0040,500.00 450.00
21-06-202440,850.00 350.0040,950.00 350.00
20-06-202440,500.00 150.0040,600.00 150.00
19-06-202440,350.00 150.0040,450.00 150.00
18-06-202440,200.00 150.0040,300.00 150.00
17-06-202440,350.0040,450.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
16-07-202441,540.00 260.0041,615.00 260.00
15-07-202441,280.00 260.0041,355.00 205.00
14-07-202441,020.0041,150.00
13-07-202441,020.00 25.0041,150.00 70.00
12-07-202440,995.00 195.0041,080.00 210.00
11-07-202440,800.00 10.0040,870.00 5.00
10-07-202440,790.00 175.0040,865.00 175.00
09-07-202440,615.00 250.0040,690.00 250.00
08-07-202440,865.00 105.0040,940.00 160.00
07-07-202440,970.0041,100.00
06-07-202440,970.00 145.0041,100.00 200.00
05-07-202440,825.00 45.0040,900.00 45.00
04-07-202440,780.00 95.0040,855.00 95.00
03-07-202440,685.00 290.0040,760.00 290.00
02-07-202440,395.00 75.0040,470.00 75.00
01-07-202440,470.00 20.0040,545.00 45.00
30-06-202440,450.0040,500.00
29-06-202440,450.00 40.0040,500.00 65.00
28-06-202440,490.00 185.0040,565.00 185.00
27-06-202440,305.00 50.0040,380.00 50.00
26-06-202440,255.00 115.0040,330.00 115.00
25-06-202440,370.00 30.0040,445.00 30.00
24-06-202440,340.00 185.0040,415.00 85.00
23-06-202440,525.0040,500.00
22-06-202440,525.00 360.0040,500.00 460.00
21-06-202440,885.00 285.0040,960.00 290.00
20-06-202440,600.00 280.0040,670.00 275.00
19-06-202440,320.00 90.0040,395.00 90.00
18-06-202440,230.00 50.0040,305.00 50.00
17-06-202440,280.00 100.0040,355.00 95.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
16-07-202441,580.00 280.0041,630.00 280.00
15-07-202441,300.00 250.0041,350.00 200.00
14-07-202441,050.0041,150.00
13-07-202441,050.00 20.0041,150.00 70.00
12-07-202441,030.00 210.0041,080.00 210.00
11-07-202440,820.0040,870.00
10-07-202440,820.00 180.0040,870.00 180.00
09-07-202440,640.00 250.0040,690.00 250.00
08-07-202440,890.00 110.0040,940.00 160.00
07-07-202441,000.0041,100.00
06-07-202441,000.00 140.0041,100.00 190.00
05-07-202440,860.00 60.0040,910.00 60.00
04-07-202440,800.00 80.0040,850.00 80.00
03-07-202440,720.00 290.0040,770.00 290.00
02-07-202440,430.00 70.0040,480.00 70.00
01-07-202440,500.00 100.0040,550.00 50.00
30-06-202440,400.0040,500.00
29-06-202440,400.00 90.0040,500.00 40.00
28-06-202440,490.00 160.0040,540.00 160.00
27-06-202440,330.00 40.0040,380.00 40.00
26-06-202440,290.00 100.0040,340.00 100.00
25-06-202440,390.00 40.0040,440.00 40.00
24-06-202440,350.00 50.0040,400.00 100.00
23-06-202440,400.0040,500.00
22-06-202440,400.00 520.0040,500.00 470.00
21-06-202440,920.00 300.0040,970.00 300.00
20-06-202440,620.00 250.0040,670.00 250.00
19-06-202440,370.00 120.0040,420.00 120.00
18-06-202440,250.00 80.0040,300.00 80.00
17-06-202440,330.00 20.0040,380.00 70.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
16-07-202441,550.00 350.0041,650.00 350.00
15-07-202441,200.00 150.0041,300.00 150.00
14-07-202441,050.0041,150.00
13-07-202441,050.00 50.0041,150.00 50.00
12-07-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
11-07-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
10-07-202440,750.00 100.0040,850.00 100.00
09-07-202440,650.00 150.0040,750.00 150.00
08-07-202440,800.00 200.0040,900.00 200.00
07-07-202441,000.0041,100.00
06-07-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
05-07-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
04-07-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
03-07-202440,700.00 250.0040,800.00 250.00
02-07-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
01-07-202440,400.0040,500.00
30-06-202440,400.0040,500.00
29-06-202440,400.0040,500.00
28-06-202440,400.00 150.0040,500.00 150.00
27-06-202440,250.00 50.0040,350.00 50.00
26-06-202440,300.00 100.0040,400.00 100.00
25-06-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
24-06-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
23-06-202440,400.0040,500.00
22-06-202440,400.00 450.0040,500.00 450.00
21-06-202440,850.00 350.0040,950.00 350.00
20-06-202440,500.00 150.0040,600.00 150.00
19-06-202440,350.00 150.0040,450.00 150.00
18-06-202440,200.00 150.0040,300.00 150.00
17-06-202440,350.0040,450.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
16-07-202441,550.00 350.0041,650.00 350.00
15-07-202441,200.00 150.0041,300.00 150.00
14-07-202441,050.0041,150.00
13-07-202441,050.00 50.0041,150.00 50.00
12-07-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
11-07-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
10-07-202440,750.00 150.0040,850.00 150.00
09-07-202440,600.00 250.0040,700.00 250.00
08-07-202440,850.00 150.0040,950.00 150.00
07-07-202441,000.0041,100.00
06-07-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
05-07-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
04-07-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
03-07-202440,700.00 300.0040,800.00 300.00
02-07-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
01-07-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
30-06-202440,400.0040,500.00
29-06-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
28-06-202440,450.00 150.0040,550.00 150.00
27-06-202440,300.00 50.0040,400.00 50.00
26-06-202440,250.00 150.0040,350.00 150.00
25-06-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
24-06-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
23-06-202440,400.0040,500.00
22-06-202440,400.00 500.0040,500.00 500.00
21-06-202440,900.00 300.0041,000.00 300.00
20-06-202440,600.00 300.0040,700.00 300.00
19-06-202440,300.00 100.0040,400.00 100.00
18-06-202440,200.00 100.0040,300.00 100.00
17-06-202440,300.00 50.0040,400.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 25 ตุลาคม 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
16-07-202440,795.60 333.5642,150.00 350.00
15-07-202440,462.00 151.6441,800.00 150.00
14-07-202440,310.40 0.0441,650.00
13-07-202440,310.40 45.4441,650.00 50.00
12-07-202440,265.00 197.0641,600.00 200.00
11-07-202440,067.90 45.4841,400.00 50.00
10-07-202440,022.40 106.1041,350.00 100.00
09-07-202439,916.30 151.6241,250.00 150.00
08-07-202440,067.90 197.1241,400.00 200.00
07-07-202440,265.00 0.0441,600.00
06-07-202440,265.00 197.0641,600.00 200.00
05-07-202440,067.90 45.4841,400.00 50.00
04-07-202440,022.40 60.6041,350.00 50.00
03-07-202439,961.80 242.5641,300.00 250.00
02-07-202439,719.20 45.5041,050.00 50.00
01-07-202439,673.70 0.0241,000.00
30-06-202439,673.70 0.0241,000.00
29-06-202439,673.70 0.0241,000.00
28-06-202439,673.70 151.6241,000.00 150.00
27-06-202439,522.10 45.4840,850.00 50.00
26-06-202439,567.60 106.1040,900.00 100.00
25-06-202439,673.70 45.5241,000.00 50.00
24-06-202439,628.20 45.4640,950.00 50.00
23-06-202439,673.70 0.0241,000.00
22-06-202439,673.70 439.6841,000.00 450.00
21-06-202440,113.40 348.6641,450.00 350.00
20-06-202439,764.70 136.4841,100.00 150.00
19-06-202439,628.20 151.6440,950.00 150.00
18-06-202439,476.60 151.5640,800.00 150.00
17-06-202439,628.20 0.0440,950.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org