ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยราคารวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง3,6815004,181
ทอง 1 สลึง7,3637,863
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์14,72515,225
ทอง 1 บาท29,45029,950

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
01-12-202229,350.0029,450.00
30-11-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
29-11-202229,400.00 200.0029,500.00 200.00
28-11-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
27-11-202229,650.0029,750.00
26-11-202229,650.00 50.0029,750.00 50.00
25-11-202229,600.00 100.0029,700.00 100.00
24-11-202229,700.00 50.0029,800.00 50.00
23-11-202229,750.0029,850.00
22-11-202229,750.0029,850.00
21-11-202229,750.00 50.0029,850.00 50.00
20-11-202229,700.0029,800.00
19-11-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
18-11-202229,800.00 50.0029,900.00 50.00
17-11-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
16-11-202229,900.00 100.0030,000.00 100.00
15-11-202229,800.00 29,800.0029,900.00 29,900.00
13-11-202229,950.0030,050.00
12-11-202229,950.00 50.0030,050.00 50.00
11-11-202229,900.00 200.0030,000.00 200.00
10-11-202229,700.0029,800.00
09-11-202229,700.00 250.0029,800.00 250.00
08-11-202229,450.00 100.0029,550.00 100.00
07-11-202229,550.0029,650.00
06-11-202229,550.0029,650.00
05-11-202229,550.00 350.0029,650.00 350.00
04-11-202229,200.00 50.0029,300.00 50.00
03-11-202229,250.00 150.0029,350.00 150.00
02-11-202229,400.00 50.0029,500.00 50.00
01-11-202229,450.0029,550.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
01-12-202229,360.0029,420.00
30-11-202229,360.00 55.0029,420.00 55.00
29-11-202229,415.00 215.0029,475.00 215.00
28-11-202229,630.00 20.0029,690.00 60.00
27-11-202229,650.0029,750.00
26-11-202229,650.00 15.0029,750.00 25.00
25-11-202229,665.00 80.0029,725.00 80.00
24-11-202229,745.00 30.0029,805.00 25.00
23-11-202229,775.00 5.0029,830.00 5.00
22-11-202229,780.0029,835.00 5.00
21-11-202229,780.00 80.0029,840.00 40.00
20-11-202229,700.0029,800.00
19-11-202229,700.00 100.0029,800.00 60.00
18-11-202229,800.00 150.0029,860.00 150.00
17-11-202229,950.00 40.0030,010.00 35.00
16-11-202229,990.00 165.0030,045.00 160.00
15-11-202229,825.00 29,825.0029,885.00 29,885.00
13-11-202229,950.0030,050.00
12-11-202229,950.00 75.0030,050.00 115.00
11-11-202229,875.00 125.0029,935.00 125.00
10-11-202229,750.00 30.0029,810.00 30.00
09-11-202229,720.00 270.0029,780.00 275.00
08-11-202229,450.00 160.0029,505.00 160.00
07-11-202229,610.00 60.0029,665.00 15.00
06-11-202229,550.0029,650.00
05-11-202229,550.00 305.0029,650.00 340.00
04-11-202229,245.00 50.0029,310.00 55.00
03-11-202229,195.00 215.0029,255.00 210.00
02-11-202229,410.00 30.0029,465.00 35.00
01-11-202229,440.00 70.0029,500.00 70.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
01-12-202229,360.0029,410.00
30-11-202229,360.00 60.0029,410.00 60.00
29-11-202229,420.00 210.0029,470.00 210.00
28-11-202229,630.00 20.0029,680.00 70.00
27-11-202229,650.0029,750.00
26-11-202229,650.00 30.0029,750.00 20.00
25-11-202229,680.00 70.0029,730.00 70.00
24-11-202229,750.00 20.0029,800.00 20.00
23-11-202229,770.00 10.0029,820.00 10.00
22-11-202229,780.00 10.0029,830.00 10.00
21-11-202229,770.00 70.0029,820.00 20.00
20-11-202229,700.0029,800.00
19-11-202229,700.00 110.0029,800.00 60.00
18-11-202229,810.00 130.0029,860.00 130.00
17-11-202229,940.00 40.0029,990.00 40.00
16-11-202229,980.00 140.0030,030.00 140.00
15-11-202229,840.00 29,840.0029,890.00 29,890.00
13-11-202229,950.0030,050.00
12-11-202229,950.00 80.0030,050.00 130.00
11-11-202229,870.00 120.0029,920.00 120.00
10-11-202229,750.00 20.0029,800.00 20.00
09-11-202229,730.00 280.0029,780.00 280.00
08-11-202229,450.00 170.0029,500.00 170.00
07-11-202229,620.00 70.0029,670.00 20.00
06-11-202229,550.0029,650.00
05-11-202229,550.00 290.0029,650.00 340.00
04-11-202229,260.00 60.0029,310.00 60.00
03-11-202229,200.00 210.0029,250.00 210.00
02-11-202229,410.00 40.0029,460.00 40.00
01-11-202229,450.00 70.0029,500.00 70.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
01-12-202229,350.0029,450.00
30-11-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
29-11-202229,400.00 200.0029,500.00 200.00
28-11-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
27-11-202229,650.0029,750.00
26-11-202229,650.00 50.0029,750.00 50.00
25-11-202229,600.00 100.0029,700.00 100.00
24-11-202229,700.00 50.0029,800.00 50.00
23-11-202229,750.0029,850.00
22-11-202229,750.0029,850.00
21-11-202229,750.00 50.0029,850.00 50.00
20-11-202229,700.0029,800.00
19-11-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
18-11-202229,800.00 50.0029,900.00 50.00
17-11-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
16-11-202229,900.00 100.0030,000.00 100.00
15-11-202229,800.00 29,800.0029,900.00 29,900.00
13-11-202229,950.0030,050.00
12-11-202229,950.00 50.0030,050.00 50.00
11-11-202229,900.00 200.0030,000.00 200.00
10-11-202229,700.0029,800.00
09-11-202229,700.00 250.0029,800.00 250.00
08-11-202229,450.00 100.0029,550.00 100.00
07-11-202229,550.0029,650.00
06-11-202229,550.0029,650.00
05-11-202229,550.00 350.0029,650.00 350.00
04-11-202229,200.00 50.0029,300.00 50.00
03-11-202229,250.00 150.0029,350.00 150.00
02-11-202229,400.00 50.0029,500.00 50.00
01-11-202229,450.0029,550.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
01-12-202229,350.0029,450.00
30-11-202229,350.00 50.0029,450.00 50.00
29-11-202229,400.00 200.0029,500.00 200.00
28-11-202229,600.00 50.0029,700.00 50.00
27-11-202229,650.0029,750.00
26-11-202229,650.00 50.0029,750.00 50.00
25-11-202229,600.00 100.0029,700.00 100.00
24-11-202229,700.00 50.0029,800.00 50.00
23-11-202229,750.0029,850.00
22-11-202229,750.0029,850.00
21-11-202229,750.00 50.0029,850.00 50.00
20-11-202229,700.0029,800.00
19-11-202229,700.00 100.0029,800.00 100.00
18-11-202229,800.00 50.0029,900.00 50.00
17-11-202229,850.00 50.0029,950.00 50.00
16-11-202229,900.00 100.0030,000.00 100.00
15-11-202229,800.00 29,800.0029,900.00 29,900.00
13-11-202229,950.0030,050.00
12-11-202229,950.00 150.0030,050.00 150.00
11-11-202229,800.00 100.0029,900.00 100.00
10-11-202229,700.0029,800.00
09-11-202229,700.00 250.0029,800.00 250.00
08-11-202229,450.00 100.0029,550.00 100.00
07-11-202229,550.0029,650.00
06-11-202229,550.0029,650.00
05-11-202229,550.00 350.0029,650.00 350.00
04-11-202229,200.0029,300.00
03-11-202229,200.00 200.0029,300.00 200.00
02-11-202229,400.00 50.0029,500.00 50.00
01-11-202229,450.00 50.0029,550.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 26 ตุลาคม 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
01-12-202228,819.20 0.0429,950.00
30-11-202228,819.20 45.4429,950.00 50.00
29-11-202228,864.60 197.0630,000.00 200.00
28-11-202229,061.70 60.6830,200.00 50.00
27-11-202229,122.40 0.0430,250.00
26-11-202229,122.40 60.6630,250.00 50.00
25-11-202229,061.70 106.0830,200.00 100.00
24-11-202229,167.80 45.4630,300.00 50.00
23-11-202229,213.30 0.0230,350.00
22-11-202229,213.30 0.0230,350.00
21-11-202229,213.30 45.5230,350.00 50.00
20-11-202229,167.80 0.0430,300.00
19-11-202229,167.80 90.9630,300.00 100.00
18-11-202229,258.80 60.6030,400.00 50.00
17-11-202229,319.40 45.4630,450.00 50.00
16-11-202229,364.90 106.1230,500.00 100.00
15-11-202229,258.80 29,258.8030,400.00 30,400.00
13-11-202229,410.4030,550.00
12-11-202229,410.40 45.5030,550.00 50.00
11-11-202229,364.90 197.1230,500.00 200.00
10-11-202229,167.80 0.0430,300.00
09-11-202229,167.80 242.5430,300.00 250.00
08-11-202228,925.30 90.9230,050.00 100.00
07-11-202229,016.20 0.0430,150.00
06-11-202229,016.20 0.0430,150.00
05-11-202229,016.20 348.6430,150.00 350.00
04-11-202228,667.60 60.6429,800.00 50.00
03-11-202228,728.20 136.4029,850.00 150.00
02-11-202228,864.60 60.6630,000.00 50.00
01-11-202228,925.30 0.0230,050.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org

5/5 (1 Review)