ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,0695005,569
ทอง 1 สลึง10,13810,638
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์20,27520,775
ทอง 1 บาท40,55041,050

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
27-05-202440,450.0040,550.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 100.0040,550.00 100.00
24-05-202440,550.00 300.0040,650.00 300.00
23-05-202440,850.00 600.0040,950.00 600.00
22-05-202441,450.00 50.0041,550.00 50.00
21-05-202441,400.00 100.0041,500.00 100.00
20-05-202441,500.00 400.0041,600.00 400.00
19-05-202441,100.0041,200.00
18-05-202441,100.00 350.0041,200.00 350.00
17-05-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
16-05-202440,700.00 150.0040,800.00 150.00
15-05-202440,850.00 200.0040,950.00 200.00
14-05-202440,650.00 50.0040,750.00 50.00
13-05-202440,700.00 300.0040,800.00 300.00
12-05-202441,000.0041,100.00
11-05-202441,000.00 50.0041,100.00 50.00
10-05-202441,050.00 750.0041,150.00 750.00
09-05-202440,300.0040,400.00
08-05-202440,300.0040,400.00
07-05-202440,300.00 100.0040,400.00 100.00
06-05-202440,200.00 250.0040,300.00 250.00
05-05-202439,950.0040,050.00
04-05-202439,950.00 50.0040,050.00 50.00
03-05-202440,000.00 150.0040,100.00 150.00
02-05-202440,150.00 100.0040,250.00 100.00
01-05-202440,250.00 300.0040,350.00 300.00
30-04-202440,550.00 350.0040,650.00 350.00
29-04-202440,900.00 50.0041,000.00 50.00
28-04-202440,850.0040,950.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
27-05-202440,555.0040,550.00
26-05-202440,555.0040,550.00
25-05-202440,555.00 10.0040,550.00 95.00
24-05-202440,565.00 285.0040,645.00 290.00
23-05-202440,850.00 595.0040,935.00 590.00
22-05-202441,445.00 41,445.0041,525.00 41,525.00
20-05-202441,370.00 285.0041,455.00 255.00
19-05-202441,085.0041,200.00
18-05-202441,085.00 41,085.0041,200.00 41,200.00
16-05-202440,750.00 35.0040,825.00 35.00
15-05-202440,785.00 160.0040,860.00 160.00
14-05-202440,625.00 105.0040,700.00 105.00
13-05-202440,730.00 320.0040,805.00 295.00
12-05-202441,050.0041,100.00
11-05-202441,050.00 95.0041,100.00 125.00
10-05-202441,145.00 780.0041,225.00 785.00
09-05-202440,365.00 35.0040,440.00 35.00
08-05-202440,400.00 125.0040,475.00 125.00
07-05-202440,275.00 55.0040,350.00 55.00
06-05-202440,220.00 240.0040,295.00 245.00
05-05-202439,980.0040,050.00
04-05-202439,980.00 35.0040,050.00 30.00
03-05-202439,945.00 205.0040,020.00 205.00
02-05-202440,150.00 120.0040,225.00 120.00
01-05-202440,270.00 240.0040,345.00 240.00
30-04-202440,510.00 395.0040,585.00 395.00
29-04-202440,905.00 15.0040,980.00 30.00
28-04-202440,890.0040,950.00
27-04-202440,890.00 10.0040,950.00 20.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
27-05-202440,450.0040,550.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 140.0040,550.00 90.00
24-05-202440,590.00 300.0040,640.00 300.00
23-05-202440,890.00 600.0040,940.00 600.00
22-05-202441,490.00 41,490.0041,540.00 41,540.00
20-05-202441,450.00 350.0041,500.00 300.00
19-05-202441,100.0041,200.00
18-05-202441,100.00 41,100.0041,200.00 41,200.00
16-05-202440,780.00 40.0040,830.00 40.00
15-05-202440,820.00 160.0040,870.00 160.00
14-05-202440,660.00 100.0040,710.00 100.00
13-05-202440,760.00 240.0040,810.00 290.00
12-05-202441,000.0041,100.00
11-05-202441,000.00 160.0041,100.00 110.00
10-05-202441,160.00 770.0041,210.00 770.00
09-05-202440,390.00 20.0040,440.00 20.00
08-05-202440,410.00 110.0040,460.00 110.00
07-05-202440,300.00 30.0040,350.00 30.00
06-05-202440,270.00 320.0040,320.00 270.00
05-05-202439,950.0040,050.00
04-05-202439,950.00 10.0040,050.00 40.00
03-05-202439,960.00 230.0040,010.00 230.00
02-05-202440,190.00 110.0040,240.00 110.00
01-05-202440,300.00 260.0040,350.00 260.00
30-04-202440,560.00 340.0040,610.00 340.00
29-04-202440,900.00 50.0040,950.00
28-04-202440,850.0040,950.00
27-04-202440,850.00 80.0040,950.00 30.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
27-05-202440,450.0040,550.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 100.0040,550.00 100.00
24-05-202440,550.00 300.0040,650.00 300.00
23-05-202440,850.00 600.0040,950.00 600.00
22-05-202441,450.00 41,450.0041,550.00 41,550.00
20-05-202441,450.00 350.0041,550.00 350.00
19-05-202441,100.0041,200.00
18-05-202441,100.00 41,100.0041,200.00 41,200.00
16-05-202440,700.00 150.0040,800.00 150.00
15-05-202440,850.00 200.0040,950.00 200.00
14-05-202440,650.00 50.0040,750.00 50.00
13-05-202440,700.00 300.0040,800.00 300.00
12-05-202441,000.0041,100.00
11-05-202441,000.00 50.0041,100.00 50.00
10-05-202441,050.00 750.0041,150.00 750.00
09-05-202440,300.0040,400.00
08-05-202440,300.0040,400.00
07-05-202440,300.00 100.0040,400.00 100.00
06-05-202440,200.00 250.0040,300.00 250.00
05-05-202439,950.0040,050.00
04-05-202439,950.00 50.0040,050.00 50.00
03-05-202440,000.00 150.0040,100.00 150.00
02-05-202440,150.00 100.0040,250.00 100.00
01-05-202440,250.00 300.0040,350.00 300.00
30-04-202440,550.00 350.0040,650.00 350.00
29-04-202440,900.00 50.0041,000.00 50.00
28-04-202440,850.0040,950.00
27-04-202440,850.00 100.0040,950.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
27-05-202440,450.0040,550.00
26-05-202440,450.0040,550.00
25-05-202440,450.00 100.0040,550.00 100.00
24-05-202440,550.00 300.0040,650.00 300.00
23-05-202440,850.00 600.0040,950.00 600.00
22-05-202441,450.00 41,450.0041,550.00 41,550.00
20-05-202441,400.00 300.0041,500.00 300.00
19-05-202441,100.0041,200.00
18-05-202441,100.00 41,100.0041,200.00 41,200.00
16-05-202440,700.00 100.0040,800.00 100.00
15-05-202440,800.00 150.0040,900.00 150.00
14-05-202440,650.00 50.0040,750.00 50.00
13-05-202440,700.00 300.0040,800.00 300.00
12-05-202441,000.0041,100.00
11-05-202441,000.00 150.0041,100.00 150.00
10-05-202441,150.00 850.0041,250.00 850.00
09-05-202440,300.00 100.0040,400.00 100.00
08-05-202440,400.00 100.0040,500.00 100.00
07-05-202440,300.00 50.0040,400.00 50.00
06-05-202440,250.00 300.0040,350.00 300.00
05-05-202439,950.0040,050.00
04-05-202439,950.0040,050.00
03-05-202439,950.00 200.0040,050.00 200.00
02-05-202440,150.00 150.0040,250.00 150.00
01-05-202440,300.00 250.0040,400.00 250.00
30-04-202440,550.00 350.0040,650.00 350.00
29-04-202440,900.00 50.0041,000.00 50.00
28-04-202440,850.0040,950.00
27-04-202440,850.00 50.0040,950.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 27 ตุลาคม 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
27-05-202439,719.2041,050.00
26-05-202439,719.2041,050.00
25-05-202439,719.20 106.1041,050.00 100.00
24-05-202439,825.30 288.0841,150.00 300.00
23-05-202440,113.40 591.2441,450.00 600.00
22-05-202440,704.60 45.5042,050.00 50.00
21-05-202440,659.10 90.9842,000.00 100.00
20-05-202440,750.10 394.1842,100.00 400.00
19-05-202440,355.90 0.0241,700.00
18-05-202440,355.90 333.5241,700.00 350.00
17-05-202440,022.40 60.6041,350.00 50.00
16-05-202439,961.80 151.6441,300.00 150.00
15-05-202440,113.40 197.0641,450.00 200.00
14-05-202439,916.30 45.5241,250.00 50.00
13-05-202439,961.80 303.2441,300.00 300.00
12-05-202440,265.00 0.0441,600.00
11-05-202440,265.00 45.4441,600.00 50.00
10-05-202440,310.40 742.8441,650.00 750.00
09-05-202439,567.6040,900.00
08-05-202439,567.6040,900.00
07-05-202439,567.60 91.0040,900.00 100.00
06-05-202439,476.60 242.5440,800.00 250.00
05-05-202439,234.10 0.0240,550.00
04-05-202439,234.10 45.5240,550.00 50.00
03-05-202439,279.60 151.6440,600.00 150.00
02-05-202439,431.20 90.9440,750.00 100.00
01-05-202439,522.10 303.1840,850.00 300.00
30-04-202439,825.30 333.4841,150.00 350.00
29-04-202440,158.80 45.4441,500.00 50.00
28-04-202440,113.40 0.0441,450.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org