ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง4,3445004,844
ทอง 1 สลึง8,6889,188
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์17,37517,875
ทอง 1 บาท34,75035,250

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
01-03-202434,650.00 150.0034,750.00 150.00
29-02-202434,500.0034,600.00
28-02-202434,500.00 50.0034,600.00 50.00
27-02-202434,450.0034,550.00
26-02-202434,450.0034,550.00
25-02-202434,450.0034,550.00
24-02-202434,450.00 50.0034,550.00 50.00
23-02-202434,400.00 50.0034,500.00 50.00
22-02-202434,350.0034,450.00
21-02-202434,350.00 50.0034,450.00 50.00
20-02-202434,400.00 150.0034,500.00 150.00
19-02-202434,250.00 50.0034,350.00 50.00
18-02-202434,200.0034,300.00
17-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
16-02-202434,150.00 50.0034,250.00 50.00
15-02-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
14-02-202434,000.00 150.0034,100.00 150.00
13-02-202434,150.00 100.0034,250.00 100.00
12-02-202434,250.00 100.0034,350.00 100.00
11-02-202434,350.00 34,350.0034,450.00 34,450.00
09-02-202434,300.0034,400.00
08-02-202434,300.00 100.0034,400.00 100.00
07-02-202434,200.00 100.0034,300.00 100.00
06-02-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
05-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
04-02-202434,250.0034,350.00
03-02-202434,250.00 50.0034,350.00 50.00
02-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
01-02-202434,150.00 50.0034,250.00 50.00
31-01-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
01-03-202434,655.00 195.0034,740.00 195.00
29-02-202434,460.00 40.0034,545.00 35.00
28-02-202434,500.00 10.0034,580.00 5.00
27-02-202434,490.00 70.0034,575.00 70.00
26-02-202434,420.00 30.0034,505.00 45.00
25-02-202434,450.0034,550.00
24-02-202434,450.00 5.0034,550.00 20.00
23-02-202434,445.00 115.0034,530.00 115.00
22-02-202434,330.00 5.0034,415.00 5.00
21-02-202434,335.00 110.0034,420.00 110.00
20-02-202434,445.00 155.0034,530.00 155.00
19-02-202434,290.00 90.0034,375.00 75.00
18-02-202434,200.0034,300.00
17-02-202434,200.00 65.0034,300.00 70.00
16-02-202434,135.00 45.0034,230.00 55.00
15-02-202434,090.00 60.0034,175.00 60.00
14-02-202434,030.00 175.0034,115.00 175.00
13-02-202434,205.00 45.0034,290.00 45.00
12-02-202434,250.00 100.0034,335.00 115.00
11-02-202434,350.00 34,350.0034,450.00 34,450.00
09-02-202434,330.0034,415.00
08-02-202434,330.00 140.0034,415.00 140.00
07-02-202434,190.00 75.0034,275.00 75.00
06-02-202434,115.00 95.0034,200.00 95.00
05-02-202434,210.00 40.0034,295.00 55.00
04-02-202434,250.0034,350.00
03-02-202434,250.00 60.0034,350.00 75.00
02-02-202434,190.00 100.0034,275.00 100.00
01-02-202434,090.00 40.0034,175.00 40.00
31-01-202434,130.00 145.0034,215.00 145.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
01-03-202434,670.00 180.0034,720.00 180.00
29-02-202434,490.00 20.0034,540.00 20.00
28-02-202434,510.0034,560.00
27-02-202434,510.00 50.0034,560.00 50.00
26-02-202434,460.00 10.0034,510.00 40.00
25-02-202434,450.0034,550.00
24-02-202434,450.0034,550.00 50.00
23-02-202434,450.00 80.0034,500.00 80.00
22-02-202434,370.0034,420.00
21-02-202434,370.00 100.0034,420.00 100.00
20-02-202434,470.00 160.0034,520.00 160.00
19-02-202434,310.00 110.0034,360.00 60.00
18-02-202434,200.0034,300.00
17-02-202434,200.00 40.0034,300.00 90.00
16-02-202434,160.00 40.0034,210.00 40.00
15-02-202434,120.00 70.0034,170.00 70.00
14-02-202434,050.00 180.0034,100.00 180.00
13-02-202434,230.00 50.0034,280.00 50.00
12-02-202434,280.00 70.0034,330.00 120.00
11-02-202434,350.00 34,350.0034,450.00 34,450.00
09-02-202434,350.0034,400.00
08-02-202434,350.00 140.0034,400.00 140.00
07-02-202434,210.00 50.0034,260.00 50.00
06-02-202434,160.00 80.0034,210.00 80.00
05-02-202434,240.00 10.0034,290.00 60.00
04-02-202434,250.0034,350.00
03-02-202434,250.00 30.0034,350.00 80.00
02-02-202434,220.00 80.0034,270.00 80.00
01-02-202434,140.0034,190.00
31-01-202434,140.00 120.0034,190.00 120.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
01-03-202434,650.00 150.0034,750.00 150.00
29-02-202434,500.0034,600.00
28-02-202434,500.00 50.0034,600.00 50.00
27-02-202434,450.0034,550.00
26-02-202434,450.0034,550.00
25-02-202434,450.0034,550.00
24-02-202434,450.00 50.0034,550.00 50.00
23-02-202434,400.00 50.0034,500.00 50.00
22-02-202434,350.0034,450.00
21-02-202434,350.00 50.0034,450.00 50.00
20-02-202434,400.00 150.0034,500.00 150.00
19-02-202434,250.00 50.0034,350.00 50.00
18-02-202434,200.0034,300.00
17-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
16-02-202434,150.00 50.0034,250.00 50.00
15-02-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
14-02-202434,000.00 150.0034,100.00 150.00
13-02-202434,150.00 100.0034,250.00 100.00
12-02-202434,250.00 100.0034,350.00 100.00
11-02-202434,350.00 34,350.0034,450.00 34,450.00
09-02-202434,300.0034,400.00
08-02-202434,300.00 100.0034,400.00 100.00
07-02-202434,200.00 100.0034,300.00 100.00
06-02-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
05-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
04-02-202434,250.0034,350.00
03-02-202434,250.00 50.0034,350.00 50.00
02-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
01-02-202434,150.00 50.0034,250.00 50.00
31-01-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
01-03-202434,650.00 150.0034,750.00 150.00
29-02-202434,500.0034,600.00
28-02-202434,500.00 50.0034,600.00 50.00
27-02-202434,450.0034,550.00
26-02-202434,450.0034,550.00
25-02-202434,450.0034,550.00
24-02-202434,450.00 50.0034,550.00 50.00
23-02-202434,400.00 50.0034,500.00 50.00
22-02-202434,350.0034,450.00
21-02-202434,350.00 50.0034,450.00 50.00
20-02-202434,400.00 150.0034,500.00 150.00
19-02-202434,250.00 50.0034,350.00 50.00
18-02-202434,200.0034,300.00
17-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
16-02-202434,150.00 50.0034,250.00 50.00
15-02-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
14-02-202434,000.00 150.0034,100.00 150.00
13-02-202434,150.00 100.0034,250.00 100.00
12-02-202434,250.00 100.0034,350.00 100.00
11-02-202434,350.00 34,350.0034,450.00 34,450.00
09-02-202434,300.0034,400.00
08-02-202434,300.00 100.0034,400.00 100.00
07-02-202434,200.00 100.0034,300.00 100.00
06-02-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
05-02-202434,200.00 50.0034,300.00 50.00
04-02-202434,250.0034,350.00
03-02-202434,250.00 50.0034,350.00 50.00
02-02-202434,200.00 100.0034,300.00 100.00
01-02-202434,100.0034,200.00
31-01-202434,100.00 100.0034,200.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
01-03-202434,019.00 136.4435,250.00 150.00
29-02-202433,882.6035,100.00
28-02-202433,882.60 45.5035,100.00 50.00
27-02-202433,837.10 0.0235,050.00
26-02-202433,837.10 0.0235,050.00
25-02-202433,837.10 0.0235,050.00
24-02-202433,837.10 60.6235,050.00 50.00
23-02-202433,776.50 45.4835,000.00 50.00
22-02-202433,731.0034,950.00
21-02-202433,731.00 45.5034,950.00 50.00
20-02-202433,776.50 136.4835,000.00 150.00
19-02-202433,640.00 60.6434,850.00 50.00
18-02-202433,579.4034,800.00
17-02-202433,579.40 45.5034,800.00 50.00
16-02-202433,533.90 45.5234,750.00 50.00
15-02-202433,488.40 106.1434,700.00 100.00
14-02-202433,382.30 151.5834,600.00 150.00
13-02-202433,533.90 106.0834,750.00 100.00
12-02-202433,640.00 90.9634,850.00 100.00
11-02-202433,731.00 33,731.0034,950.00 34,950.00
09-02-202433,685.50 0.0234,900.00
08-02-202433,685.50 106.1234,900.00 100.00
07-02-202433,579.40 91.0034,800.00 100.00
06-02-202433,488.40 90.9634,700.00 100.00
05-02-202433,579.40 60.6034,800.00 50.00
04-02-202433,640.00 0.0434,850.00
03-02-202433,640.00 60.6434,850.00 50.00
02-02-202433,579.40 45.5034,800.00 50.00
01-02-202433,533.90 45.5234,750.00 50.00
31-01-202433,488.40 106.1434,700.00 100.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org