ราคาทอง1สลึงวันนี้ 20 มีนาคม 2563 | ราคาทอง 20/3/2563

ราคาทอง1สลึงวันนี้ 20 มีนาคม 2563 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ 1 มีนาคม 2563 ที่ เพื่อการลงทุนที่ดี. ราคาทอง1สลึงวันนี้ 20 มีนาคม 2563

ราคาทอง1สลึงวันนี้ 20 มีนาคม 2563 | ราคาทอง 20/3/2563. ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 1 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 206.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ 20 มีนาคม 2563 | ราคาทอง 20/3/2563

ราคาทอง1สลึงวันนี้ 20 มีนาคม 2563 | ราคาทอง 20/3/2563

ราคาทอง1สลึงวันนี้ 20 มีนาคม 2563

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,0445005,544
ทอง 1 สลึง10,08810,588
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์20,17520,675
ทอง 1 บาท40,35040,850

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 1 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/thaigold.org