ราคาทองย้อนหลังปี 2558

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2558 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ลดลง
-300

สูงสุด
20,150

ต่ำสุด
17,900

มกราคม
+1,350
กุมภาพันธ์
-1,250
มีนาคม
-450
เมษายน
+600
พฤษภาคม
+200
มิถุนายน
-200
กรกฎาคม
-750
สิงหาคม
+1,150
กันยายน
+100
ตุลาคม
-0
พฤศจิกายน
-1,350
ธันวาคม
+300
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2559

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับการปรับปรุง

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2558 ได้รับการปรับปรุงจ

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2558 ได้รับการปรับปรุงจา

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก

ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับการปรับปรุง