ราคาทองย้อนหลังปี 2558

แสดงราคาทองคำย้อนหลังตลอดทั้งปี 2558 โดยเป็นการสรุปการที่มีการปรับขึ้นลงประจำปี/รายเดือน เปรียบเทียบราคาสุงสุดและราคาต่ำสุดรายเดือน รวมถึงรายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำประจำวัน

คำแนะนำ: คลิกเลือกเดือนเพื่อดูการเคลื่อนไหวของราคาทองรายวัน
 

ทองคำแท่ง
96.5%

ลดลง
-300

สูงสุด
20,150

ต่ำสุด
17,900

มกราคม
+1,350
กุมภาพันธ์
-1,250
มีนาคม
-450
เมษายน
+600
พฤษภาคม
+200
มิถุนายน
-200
กรกฎาคม
-750
สิงหาคม
+1,150
กันยายน
+100
ตุลาคม
-0
พฤศจิกายน
-1,350
ธันวาคม
+300
ราคาทองคำย้อนหลังมกราคม 2555

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2558

ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2558 ได้รับการปรับปรุงจาก