ทองคำแท่ง 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 24 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 24 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 23 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 23 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 22 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 22 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 21 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 21 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 20 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 20 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 19 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 19 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 18 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 18 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 17 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 17 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 16 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 16 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 15 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 15 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 14 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 14 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 13 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 13 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม