ทองคำแท่ง 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 12 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 12 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 11 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 11 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 10 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 10 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็ม

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 9 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 9 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 8 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 8 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 7 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 7 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 6 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 6 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 5 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 5 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 4 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 4 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 3 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 3 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 2 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 2 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 1 ตุลาคม 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 1 ตุลาคม 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็มท