ทองคำแท่ง 96.5%

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 30 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 30 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 29 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 29 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 28 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 28 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 27 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 27 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 26 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 26 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 25 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 25 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 24 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 24 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 23 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 23 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 22 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 22 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 21 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 21 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 20 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 20 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็

ทองคำแท่ง 96.5% 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทองคำแท่ง 96.5% 19 กันยายน 2564

ทองคำแท่ง 96.5% 19 กันยายน 2564 ได้รับการอัปเดตอย่างเต็